fbpx

Plan wdrożenia. Konfiguracja podstawowa

Od czego zacząć wdrożenie systemu ?

Konfiguracja podstawowa to pierwsze kroki jakie należy wykonać po instalacji Systemu. Są to wspólne działania podczas wdrożenia każdego z modułów systemu TelkomBud.

1. Wczytanie licencji

Licencję w wersji elektronicznej otrzymasz na maila w postaci pliku z rozszerzeniem tkb. Licencję należy wczytać do menu: Administrator -> Wczytaj licencję. Po wczytaniu licencji należy ponownie uruchomić program – w górnym pasku pojawi się nazwa Twojej firmy/organizacji.

2. Konfiguracja firmy macierzystej

Firma macierzysta to Twoja firma/organizacja. Jeżeli w programie będzie obsługiwane wiele firm to jako firmę macierzystą należy wprowadzić podmiot, który widnieje na umowie licencyjnej. W menu: Kartoteki -> Kontrahenci należy dodać kontrahenta – w formularzu należy zaznaczyć opcję: Firma macierzysta.

Jeżeli masz licencję na wielofirmowość (obsługa wielu firm) wprowadź tutaj również te firmy ale już bez opcji: Firma macierzysta.

3. Jednostki organizacyjne

Na tym etapie wprowadź jednostki organizacyjne Twojej firmy/organizacji w menu Kartoteki -> Jednostki organizacyjne. W przypadku wielofirmowości wprowadź jednostki dla każdej firmy wskazując firmę w górnym polu formularza dodania kontrahenta.

4. Pracownicy i użytkownicy

W menu Kartoteki -> Pracownicy wprowadź pracowników. Jeżeli pracownik będzie jednocześnie użytkownikiem systemu nadaj mu login i hasło dostępu w formularzu dodania pracownika.

Po wprowadzeniu użytkownika nadaj mu uprawnienia klikając prawym przyciskiem myszki w menu Uprawnienia.

5. Przypisanie licencji do użytkowników

W menu Administrator -> Konfiguracja systemu przypisz licencję do użytkowników w formularzu z menu Plik -> Dostęp do użytkowników.