fbpx

Rozliczanie podwykonawców wg nakładów

Bardziej precyzyjna obsługa podwykonawców

Dzięki tej funkcjonalności rozliczanie podwykonawców może być jeszcze bardziej precyzyjne niż dotychczas bowiem zlecając zakres prac dla podwykonawcy nie zatrzymujemy się na pozycji kosztorysowej ale możemy zejść jeszcze niżej – do nakładu: materiał, robocizna, sprzęt itp.

W prawidłowym kosztorysie każda z pozycji kosztorysowych w najbardziej powszechnym zapisie składa się z takich nakładów jak: robocizna, materiały, sprzęt (RMS). Może być oczywiście zupełnie inny nakład w zależności od specyfiki danego kosztorysu. Zlecanie prac podwykonawcy wiąże się z przypisywaniem mu poszczególnych pozycji kosztorysowych do realizacji. Można podwykonawcy zlecić wykonanie całej pozycji kosztorysowej, ewentualnie część jej zakresu ale pojawia się również potrzeba aby zlecić tylko określony nakład pozycji kosztorysowej np. robociznę. W takim przypadku w formularzu podwykonawcy w zakładce Zakres zlecony jest opcja: Pokaż nakłady. Po zaznaczeniu tej opcji zostaną wyświetlone pozycje kosztorysowe wraz z nakładami (tak jak na poniższym zrzucie ekranu). W takim przypadku można podwykonawcy zlecić tylko określony nakład.

 

Zlecając podwykonawcy określony nakład rozpoczynamy proces rozliczania podwykonawcy wg nakładów. Oznacza to, że zarówno rejestracja przerobu jak i protokół odbioru wraz z fakturą kosztową będzie odnosił się do zleconego nakładu.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą prezentacją VIDEO, która prezentuje krok po kroku proces rozliczania podwykonawcy wg nakładów: