fbpx
 

System oceny kompetencji

System TelkomBud do oceny kompetencji pracowników

System oceny kompetencji pracowników przedsiębiorstw i organizacji. Pozwala zidentyfikować mocne strony pracowników i w efekcie powierzyć im kluczowe biznesowo zadania, określić obszary do rozwoju i dokonać diagnozy potrzeb szkoleniowych, planować ścieżki karier zawodowych personelu, tworzyć rezerwy kadrowe w firmie.

Kompetencje i wskaźniki

 • Definiowanie bazy kompetencji wraz z wskaźnikami.
 • Definiowanie skali oceny wskaźnika kompetencji.
 • Określenie stanowisk dla których dana kompetencja jest istotna.
 • Określanie wymaganego poziomu kompetencji dla poszczególnych stanowisk.
 • Definiowanie częstotliwości oceny kompetencji.

 

Ocena kompetencji pracownika

 • Wprowadzanie sugestii do oceny.
 • Ocena kompetencji pracownika.
 • Alarmowanie o konieczności ponownej oceny kompetencji pracownika.

 

Dobór pracowników o odpowiednich kompetencjach

 • Wykaz pracowników posiadających poszukiwane kompetencje.
 • Eksport danych do plików: MS Excel, XML, CSV, PDF.

 

Analiza wymaganego poziomu kompetencji

 • Analiza ma na celu sprawdzenie, którzy pracownicy posiadają (lub nie posiadają) wymagany poziom danej kompetencji.
 • Analizie podlegają: pracownicy, stanowiska oraz grupy stanowisk.
 • Przejrzysty wykres słupkowy pozwala na szybką ocenę, który personel posiada wymagany poziom kompetencji.

 

Obszary wykorzystania oceny kompetencji

 • Motywowanie pracowników do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności.
 • Wyznaczanie optymalnych zespołów realizujących określone zadania.
 • Wyznaczanie ścieżek kariery.
 • Zarządzanie talentami ludzkimi.
 • Optymalne wykorzystanie potencjału pracowników.
 • Planowanie premii i podwyżek.
 • Planowanie awansów, degradacji i zwolnień.
 • Planowanie szkoleń.
 • Rekrutacja pracowników.
 • Analiza potencjału firmy pod względem zasobów ludzkich.