fbpx
 

System zarządzania personelem

System TelkomBud do zarządzania personelem

System zarządzania personelem TelkomBud zawiera dedykowane moduły informatyczne do zarządzania personelem firm i instytucji w obszarach „miękkiego” HR takich jak: rekrutacja, szkolenia i ocena kompetencji. Oprogramowanie dedykowane zarówno dla małych firm i instytucji jak i dla bardzo licznych personalnie organizacji w których do zarządzania personelem potrzebne są profesjonalne narzędzia informatyczne.

Szkolenia

Zgłaszanie potrzeb szkoleniowych

 • Zgłaszanie potrzeb szkoleniowych dla pracowników firmy.
 • Szacowanie kosztów szkoleń na podstawie katalogowych stawek szkoleniowych.

 

Planowanie szkoleń

 • Planowanie szkoleń na podstawie zgłoszonych potrzeb szkoleniowych.
 • Zaawansowane mechanizmy filtrowania danych wg wielu parametrów.

 

Organizacja grup szkoleniowych

 • Organizowanie grup szkoleniowych na podstawie zaakceptowanych zgłoszeń szkoleniowych.
 • Ewidencja szkoleń.
 • Ewidencjonowanie uczestników szkolenia: obecność, termin ważności szkolenia.
 • Zaawansowane mechanizmy filtrowania danych wg wielu kryteriów.
 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV.
 • Lista obecności.

 

Ankiety i ocena szkolenia

 • Definiowanie dowolnych ankiet oceny szkolenia.
 • Ocena szkolenia za pomocą ankiety.
 • Analiza oceny szkolenia.

 

Raporty szkoleniowe

 • Raport terminów ważności szkoleń.
 • Raport analizy kosztów szkolenia.
 • Raport osób nieobecnych na szkoleniu.

 

Ścieżki szkoleniowe

 • Przypisanie wymaganych szkoleń do stanowisk.
 • Monitoring przeprowadzenia szkoleń dla wszystkich pracowników będących na danym stanowisku.

 

Budżet szkoleniowy

 • Przydzielenie budżetu szkoleniowego dla: pracowników, jednostek organizacyjnych, stanowisk, całej organizacji.
 • Monitorowanie wykorzystanego budżetu szkoleniowego.

 

Umowy lojalnościowe zawarte z pracownikami

 • Ewidencjonowanie umów lojalnościowych zawartymi z pracownikami z wyszczególnieniem terminu obowiązywania oraz kwoty lojalnościowej.
 • Kontrola kwoty pozostałej do amortyzacji.

 

Kompetencje

Kompetencje i wskaźniki

 • Definiowanie bazy kompetencji wraz z wskaźnikami.
 • Definiowanie skali oceny wskaźnika kompetencji.
 • Określenie stanowisk dla których dana kompetencja jest istotna.
 • Określanie wymaganego poziomu kompetencji dla poszczególnych stanowisk.
 • Definiowanie częstotliwości oceny kompetencji.

 

Ocena kompetencji pracownika

 • Wprowadzanie sugestii do oceny.
 • Ocena kompetencji pracownika.
 • Alarmowanie o konieczności ponownej oceny kompetencji pracownika.

 

Dobór pracowników o odpowiednich kompetencjach

 • Wykaz pracowników posiadających poszukiwane kompetencje.
 • Eksport danych do plików: Excel i CSV.

 

Analiza wymaganego poziomu kompetencji

 • Analiza ma na celu sprawdzenie, którzy pracownicy posiadają (lub nie posiadają) wymagany poziom danej kompetencji.
 • Analizie podlegają: pracownicy, stanowiska oraz grupy stanowisk.
 • Przejrzysty wykres słupkowy pozwala na szybką ocenę, który personel posiada wymagany poziom kompetencji.

 

Rekrutacja

Ewidencja kandydatów

 • Ewidencja kandydatów.
 • Dołączanie dowolnej liczby dokumentów takich jak: CV, list motywacyjny.
 • Filtrowanie danych wg wielu kryteriów.
 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV