fbpx
 

System Workflow

System TelkomBud do Workflow

Oprogramowanie Workflow dedykowane do pracy grupowej umożliwia definiowanie, wykonywanie i monitorowanie dowolnych procesów pracy zgodnie z procedurami danej organizacji. System Workflow oferowany przez nasza firmę może wspierać m.in: obsługę zleceń, wieloetapowe zadania, procesy decyzyjne w firmie, automatyzację działań realizacji zleceń, kontrolę czasu realizacji zlecenia oraz jego etapów.

Procesy Workflow

 • Możliwość zaprojektowanie procedur firmowych w formie diagramów przepływu pracy (workflow), które następnie są uruchamiane w systemie.
 • Szybka implementacja złożonych definicji i procesów workflow oraz elastyczne przypisywanie wykonawcom poszczególnych czynności.
 • System Workflow umożliwia zarządzanie dowolnymi informacjami w firmie: wszelkimi dokumentami, wnioskami, formularzami funkcjonującymi w firmie z możliwością definiowania ich obiegu, korespondencją przychodzącą i wychodzącą, wraz z prowadzeniem ksiąg korespondencji i możliwością definiowania jej obiegu, wszelkimi sprawami wewnętrznymi w firmie – np. projektami, przetargami, szkoleniami, różnego rodzaju zgłoszeniami – np. reklamacjami, usterkami.
 • Szablony dokumentów przypisane do procesu mogą być wykorzystane przy realizacji spraw związanych z danym procesem workflow.
 • Workflow znacznie usprawnia komunikację wewnątrz organizacji.
 • Automatyzacja procesu pozwala na znaczne przyspieszenie czasu załatwiania sprawy w firmie oraz uniknięcie wielu błędów ludzkich. W ten sposób przyczynia się do zmniejszenia kosztu obsługi pojedynczego zgłoszenia, a zarazem do poprawienia jakości obsługi klienta.
 • Zapewnienie całościowej archiwizacji wykonanych procesów biznesowych.
 • Wsparcie przy realizacji norm jakości z serii ISO 9000.

 

Sprawy Workflow

 • Ewidencja spraw zarządzanych wg zdefioniwanych procesów workflow.
 • Filtrowanie spraw wg wielu kryteriów pozwala na szybki dostęp do poszukiwanej informacji.
 • Podgląd na jakim etapie znajduje się dana sprawa.
 • Wykaz zadań do realizacji.
 • Informowanie o przydzielonych zadaniach za pomocą wiadomości e-mail.
 • Alarmy terminowe zadań związanych ze sprawami.
 • Czynności dotyczące przydzielonych zadań: odrzucenie, przyjęcie do realizacji, zatwierdzenie wykonania.
 • Rejestracja czasu wykonywania poszczególnych czynności.
 • Kontrola wykonywanych zadań.
 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV.