fbpx

Aktualizacja 131.47

Aktualizacja 131.47

ModułNr zadaniaZadanie
Administrator4345Obsługa katalogu załączników generowanych przez skaner dokumentów
Finanse5624Ewidencja not odsetkowych

5877Automatyczne dodawanie zapisów kasowych podczas dodawania faktur

5926Ewidencja faktur. Znajdź. Dodanie filtru: <<CheckBox>> Kwota zadekretowana na budowy różni się od kwoty rozpisanej na pozycje kosztorysowe

5927Ewidencja faktur. Dodanie kolumn odpowiadającym każdej z pozycji dekretacji (analogicznie jak Budowa)

5928Import kosztów z Navireo. Uwagi

5929Formularz edycji faktury kosztowej zadekretowanej na budowę. Tabela z pozycjami kosztorysowymi. Podczas zaznaczenia pierwszej pozycji <<ColCheck>> lub wpisania w kolumnie Ilość 1 – automatycznie całość zadekretowana na daną budowę zostaje przypisana do danej pozycji kosztorysowej.
Flota samochodowa5824Rozbudowa filtrowania ewidencji pojazdów

5861Wymagania i terminy. Alerty e-mail. Dodanie informacji o terminie/stanie licznika wymagania
Kontrahenci5832Kontrahenci. Dodanie i obsługa pola Nr lokalu
Magazyn5844Formaty numeracji: zamówienie wewnętrzne, zewnętrzne, PZ, WZ, RW, ZW, MM
Nieruchomości5626Lokale. Przypisanie do kilku jednostek org z udziałem %

5863Dodanie właścicieli do lokali

5864Raport: Bilans współwłaścicieli. Filtrowanie wg: Termin płatności, <<CheckBox>> Należności uregulowane w całości (zapłacone)

5878Umowy eksploatacyjne. Rozliczenie faktur kosztowych. Dodanie i obsługa opcji: równo

5898Umowy eksploatacyjne. Formularz rozliczenia faktur kosztowych. Tabela: Nieruchomości. Dodanie kolumny Rozliczenie najmu.

5923Liczniki. Załączniki
Rejestr dokumentów5825Ewidencja dokumentów. Dodanie opcji: Zaznacz/Odznacz wszystkie

5826Generacja nr dokumentu uzależniona od pola Data1, a gdy nie ma tego pola to tak jak jest teraz: od daty aktualnej

5875Sortowanie chronologiczne rosnąco/malejąco
Telefony5830Import bilingu Plus. Eliminacja niezgodności.
Wykonawstwo5839Lokalizacja budowy – dodanie pól <<Edit>>: Kraj, Wyszczególnienie

5876Rozbudowa raportu: Czasochłonność pracowników

5883Kosztorys. Import z MS Excel. Uwzględnienie w formatce nowo dodanej kolumny <<ColCheck>>

5884Import kosztorysu z NORMA. Jeżeli już jest kosztorys to pytanie: „Kosztorys już istnieje. Przy ponownym imporcie pozycje o tej samej nazwie: <<RadioButton>> nadpisuj, utwórz nową.”

5885Formularz Zamów materiały na magazynie. Automatyczne zaznaczenie <<CoolCheck>>. Nie działa dla kolumn „Wymagany termin realizacji” oraz „Miejsce dostarczenia”

5886Wydzielenie uprawnienia do importu kosztorysu

5889Progi akceptacji. Modyfikacja

5897Karty pracy. Ograniczenie edycji/usuwania

5933Import kart pracy z MS Excel. Przed otwarciem formularza importu – wybór opcji <<RadioButton>> Dopisanie (default), Dopisanie tylko w dni nieuzupełnione, Nadpisanie. Zabezpieczenie formularza importu przed kilkoma naciśnięciami przycisku Importuj aby nie było dubli.
Zasoby5200Automatyczna generacja numerów inwentarzowych z definiowaniem formatu numeru inwentarzowego

5823Rozbudowa filtrowania ewidencji zasobów.