fbpx

Aktualizacja 131.48

Aktualizacja 131.48

ModułNr zadaniaZadanie
Administrator5984Optymalizacja zapytania SQL podczas logowania
Magazyn5855Indeks materiałów. Formularz edycji – dodanie <<Button>> Zapisz jako inny

5983Magazyn. Uwagi
Nieruchomości5853Książka obiektu budowlanego. Wyszukiwanie bezpośrednio w tabeli z opcją Następny

5854Umowy najmu. Aktualizacja o wskaźnik GUS – waloryzacja roczna i kwartalna

5856Umowy najmu/eksploatacyjne. Alerty zakończenia umów (kolor czcionki: zakończone, przeterminowane, pozostał 1 m-c)

5857Umowy najmu. Formularz edycji. Obok pola Okres wypowiedzenia dodać i obsłużyć w ewidencji pole <<ComboBox>> Jedn. czasu. Zakres danych: dzień, tydzień, m-c (default), rok.

5942Globalna edycja danych lokali w ramach obiektu

5946Formularz edycji licznika. Lokale w postaci drzewa <<TreeView>> z <<CheckBox>>

5982Formularz: Użytkownicy powierzchni wspólnej. Zmiana pola na TreeView (zawsze zaczynamy od obiektu, klikając na obiekt zaznaczają się wszystkie bezpośrednio podlegające mu lokale). Rozszerzenie zakresu danych do wszystkich lokali od danego poziomu do wszystkich poniższych.
Szkolenia5840Pakiety szkoleń. Dodawanie całych pakietów

5841Terminy szkoleń definiowane na które pracownicy zapisuję się.
Wykonawstwo5977Karty pracy i materiały. Uwagi

5985Materiały i karty pracy. Uwagi
Zasoby5895Formularz dodaj/edytuj zasób. Pole Pracownik. Zakres danych: aktywni

5987Import zasobów z MS Excel. Dodanie kolumny Magazyn