fbpx

Aktualizacja 131.49

Aktualizacja 131.49

ModułNr zadaniaZadanie
Elektroniczny Obieg Dokumentów5847Procesy -> Etapy. Dodanie i obsługa opcji <<CheckBox>> Automatyczna akceptacja pierwszego etapu po dodaniu sprawy
Finanse5865Rachunki

5882Ewidencja faktur. Dodanie stanu: Nieuregulowana termin płatności za X dni. X definiowane w Ustawieniach. Kolor: pomarańczowy

5903Sumowanie przelewów PLI

5941Ewidencja faktur. Kolumna: Korekta do faktury. Prezentacja również nr faktur korekt oddzielonych przecinkami do danej faktury bazowej. Dodanie menu: Otwórz -> fakturę z korektami

6007Rozliczanie zaliczek w fakturach/rachunkach sprzedaży

6025Numeracja zapisów kasowych/bankowych. Każdy rejestr posiada niezależny cykl.

6043Raport kasowy. Kolumna Poz – jeden ciąg. Likwidacja kopii – dodanie frazy: ORYGINAŁ/KOPIA. Wyłączenie zwijania wierszy dla pozycji.

6050Konta bankowe kontrahentów. Dodanie opcji Domyślne
Magazyn6014Formularz RW. Aktywność Wydaj analogicznie jak w formularzu WZ
Nieruchomości5866Wystawianie i rejestracja rachunków

5988Plany nieruchomości

5989Rozliczanie liczników głównych i podliczników
Wykonawstwo5848Kosztorys/Harmonogram. Optymalizacja przy edycji nie zmieniającej pozycji w drzewie – odświeżanie tylko edytowanego + wszystkie nadrzędne sumy + suma w pierwszym wierszu.

5849Formularz: Dodania/Edycji dostawy materiałów na budowę. Wyszukiwanie wg nazwy, sorotwanie.

6017Magazyn – Ustawienia. Dodanie opcji wymaganych akceptacji zamówień wewnętrznych

6018Dostawy materiałów na budowy. Zakres danych materiałów po wyborze z listy <<ComboBox>> Dostawcy: wykluczenie zapytań

6019Formularz Zamów materiały na magazynie – ustawianie danych z kolumn „Dodatkowe informacje” i „Uwagi” dla wszystkich pól niewypełnionych, analogicznie do sposobu wypełniania dat i miejsc dostarczenia

6044Link do słownika Indeks materiałów w menu: Wykonawstwo -> Słowniki

6045Kosztorys, Materiały. Rabat