fbpx

Aktualizacja 132.03

Aktualizacja 132.03

Finanse  

  • Wezwanie do zapłaty, Noty odsetkowe. Nagłówek i stopka wg kontrahenta wystawiającego notę
  • Zmiana nomenklatury z: Konto kosztowe na: Konto księgowe

Flota samochodowa

  • Import taknowań ORLEN. Przy opcji identyfikacji pojazdu wg MPK – kierowca powinien być identyfikowany wg: użytkownika karty na pracownika/okaziciela

Kontrahenci

  • Uniwersalny formularz wyboru kontrahenta – tabela – kolumna Ulica – dodanie nr domu i nr lokalu

Magazyn    

  • PZ. Import materiałów z MS Excel – KTM nieobowiązkowy. Podczas dodawania nowych materiałów do indeksu generacaj automatyczna KTM
  • PZ. Import materiałów z MS Excel – Regał niewymagany

Wykonawstwo    

  • Raport: Cashlow. Dodanie opcji <<CheckBox>> Wyszczególnij budowy
  • Uprawnienia dla każdego z raportów w menu: Wykonawstwo -> Raporty