fbpx

Aktualizacja 132.04

Aktualizacja 132.04

Administrator    

  • Obsługa nagłówka i stopki generowanych dokumentów zapisanych na serwerze
  • Ustawienia nagłówka i stopki generowanych dokumentów dla: kontrahenta, jednostki org, okno Wygląd – pliki zapisywane centralnie na serwerze. Obsługa we wszystkich generowanych dokumentach

Archiwum Zakładowe

  • Formularz dodania spisu zdawczo-odbiorczego DT. Dodanie pola: Miejsce inwestycji
  • Kartoteka osobowa wypożyczeń
  • Podrodzaje spisów DT – Słownik i obsługa: Zbiory specjalne (np: geotechnika, foto, CD/DVD)

Magazyn

  • Formularz/Okno zamówień/zapytań zewnętrznych – jeżeli Cena jedn. zakupu nie jest wypełniona to nie powinna inicjalizować się wartością 0,00
  • Zamówienia wewnętrzne. Modyfikacja interakcji dostawców na materiały
  • Zamówienia wewnętrzne. Tabela z dostawcami – kolumna: Realny termin dostawy – powinien się również generować przy zaznaczeniu kilku materiałów tego samego indeksu materiałowego

Wykonawstwo

  • Karty pracy. Godziny nocne i świąteczne