fbpx

Aktualizacja 132.05

Aktualizacja 132.05

Administrator

 • Edycja uprawnień użytkowników należących do jednostki organizacyjnej
 • Kalendarz, Karty pracy. Kontrola urlopów wg salda urlopowego
 • Kontrahenci. Historia zmian (dodawanie, edycja, usuwanie)
 • Pracownicy. Historia zmian (dodawanie, edycja, usuwanie)

Archiwum Zakładowe

 • Dodanie kolumny Nr dokumentacji technicznej w Kartotece osobowej wypożyczeń
 • Zamiana etykiety "Pozycja umowy" na "Umowa" w pozycjach dokumentacji technicznej

Magazyn

 • Szybkie zapytanie

Nieruchomości

 • Umowy najmu/eksploatacyjne. Filtrowanie po nieruchomości

Wykonawstwo

 • Budowy -> Sprzedaż i koszty -> Koszty rzeczywiste. Po dodaniu prezentacja nowo dodanego rekordu. Po edycji odświeżanie tylko edytowanego rekordu (analogicznie jak przy fakturach). Dodanie opcji: Kompozytor kolumn, Zwijaj tekst, Cały wiersz
 • Generacja zleceń dla zasobów budowy. Jeżeli w ustawieniach Wykonawstwa nie ma wybranego formatu zlecenia to przed generacją ma pojawić się lista wyboru w której użytkownik wskaże jaki format ma się wygenerować – zakres danych listy wyboru taki sam jak w ustawieniach
 • Wydzielenie uprawnień do generacji zamówień materiałowych