fbpx

Aktualizacja 133.01

Aktualizacja 133.01

Archiwum Zakładowe

 • Dokumentacja Techniczna. Zmiana etykiety: Umowa -> Pozycja umowy. Wyszukiwanie dokumentacji wg: Nr umowy i Pozycji umowy

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Podczas generacji personelu sprawy nie uwzględniać pracowników nieaktywnych

Finanse

 • Faktura proforma
 • Formularz dodania faktury kosztów/sprzedaży – po uzupełnieniu konta księgowego automatyczne uzupełnienie tego konta w dekretacji (analogicznie jak przedmiot koszt-sprz)
 • Noty obciążeniowe
 • Rachunki. Obsługa przelewów PLI
 • Windykacja

Flota samochodowa

 • Ewidencja pojazdów / kart floty. Dodanie kwerendy
 • Ewidencja pojazdów/kart floty. Edycja zbiorcza
 • Raporty: Ogólne/Szczegółowe rozliczenie paliwa. Zmiana podziału raportu. Zamiast kont kosztowych -> produkty z kart floty
 • Słownik: Produkty z kart floty. Formularz edycji: Zmiana pola Konto księgowe na ProShape

Informatyka

 • Ewidencja zasobów IT. Edycja zbiorcza
 • Ewidencja zasobów IT. Operacja Znajdź wraz z kwerendą.

Magazyn

 • Obsługa Operacji Znajdź (wraz z kweredną) w ewidencjach: PZ, WZ, RW, ZW, MM, Dostawy na budowę, Materiały na magzaynach, Zasoby na magazynach, Materiały na pracownikach, Materiały na zasobach, Materiały na nieruchomościach, Materiały na budowach.
 • Rezerwy magazynowe

Nieruchomości

 • Automatyczna aktualizacja adresu obiektów podrzędnych
 • Umowy najmu / eksploatacyjne. Operacja Znajdź wraz z kwerendą.

Telefony

 • Ewidencja aktywacji / urządzeń. Operacja Znajdź wraz z kwerendą.
 • Ewidencja Telefonów/aktywacji. Edycja zbiorcza

Wykonawstwo

 • Rozszerzenie danych w generacji zleceń dla podwykonawcy do MS Excel

Zasoby

 • Ewidencja zasobów. Dodanie kolumny: Magazyn nadrzędny. Znajdź – przy filtrze Magazyn  dodanie opcji <<CheckBox>> Uwzględniej podrzędne.
 • Ewidencja zasobów. Dodanie kwerendy
 • Zasoby – edycja zbiorcza