fbpx

Aktualizacja 133.03

Aktualizacja 133.03

Administrator

 • Formularz edycji uprawnień jednostki organizacyjnej. Opcja uwzględnij w jednostkach podrzędnych na drugim miejscu widoczna w zależności od zaznaczenia opcji pierwszej. Dodatkowo kliknięcie opcji drugiej powoduje automatyczną aktualizację uprawnień użytkowników należących do jednostek podrzędnych

Finanse

 • Analiza finansowa. Szczegóły kosztów i sprzedaży ostatniego wiersza Sumy
 • Ewidencja faktur / rachunków / not obciązeniowych. Po usunięciu powrót do zastosowanego filtru zamiast wyświetlania wszystkich.
 • Interakcja pomiędzy pozycjami faktury – materiałami – dekretacją
 • Korekty rachunków

Magazyn

 • Raport: Zajętość magazynów
 • Stany – Materiały na magazynach, Materiały na pracownikach, Materiały na zasobach, Materiały na nieruchomościach, Materiały na budowach. Dodanie kolumny Wartość = Ilość * Cena jedn. (za kolumną Cena jedn.)

Nieruchomości

 • Domyślne sortowanie malejąco. Odczyty liczników wg daty odczytu w: ewidencji liczników, umowach najmu, umowach eksploatacyjnych. Naliczenia wg daty naliczenia.
 • Historia zmian jednostek rozliczeniowych lokali
 • Obsługa <<PopupMenuSG>>. Ewidencja nieruchomości – zakładki: Wyposażenie, Wymagania i terminy. Ewidencja liczników. Umowy najmu: Ewidencja, Nieruchomości, Liczniki, Odczyty liczników, Rozliczenia, Dokumenty wychodzące, Dokumenty przychodzące, Uwagi. Umowy eksploatacyjne: Ewidencja, Nieruchomości, Liczniki, Odczyty liczników, Rozliczenia. Naliczenia (2 tabele). Raporty: Rozliczenie eksploatacji, Bilans współwłaścicieli
 • Umowy najmu – zakładka Nieruchomości – likwidacja dolnych tabel dot. eksploatacji.
 • Ustawienie standardowych opcji i ikonek okien

Rejestr dokumentów

 • Formularz edycji dekretacji dokumentu. Dodanie kolumn związanych z dekretacją dokumentu na budowy
 • Historia zmian. Obsługa edycji i usuwania
 • Interakcje pomiędzy słownikami w rodzaju dokumentów
 • Słownik Rodzaje dokumentów. Dodanie kolumny Nr kolejny (za kolumną Nazwa wyświetlana). Obsługa Nr kolejnego w ewidencji i formularzu edycji i znajdź

Wykonawstwo

 • Formularz etapu harmonogramu. Automatyczna interakcja pól przy przyciskach Wylicz
 • Kontrola zaawansowania prac w stosunku do zużytych materiałów
 • Likwidacja migotania okien w trakcie ładowania na przykładzie zakładki Sprzedaż i koszty w Budowach
 • Raport: Czasochłonność pracowników. Dodanie kosztu.
 • Szablony kosztorysu. Normy materiałowe
 • Zakładka: Sprzedaż i koszty – Zestawienie kosztów. Dodanie kosztów: Materiał bez faktury z magazynu, Materiał bez faktury od dostawcy – wpisywane do kolumny Rodzaj dokumentu. Jako Nr dokumentu – Nr dokumentu dostawy gdy materiał przychodzi poprzez dostawę na budowę, Nr dokumentu przekazania z magazynu na budowę gdy materiał przychodzi z magazynu. Kosztorys, Wykonawstwo – opcja Szczegóły kosztów rzeczywistych przechodzi bezpośrednio do zakładki Sprzedaż i koszty (bez możliwości wyboru)