fbpx

Aktualizacja 133.05

Aktualizacja 133.05

Finanse

 • Modyfikacja wydruku: rachunku, wezwania do zapłaty, noty odsetkowej – dodanie adresu korespondencyjnego w celu dopasowania do koperty DL.

Flota samochodowa

 • Ewidencja pojazdów/kart floty. Operacja Usuń wg  procedury Operacja masowa

Informatyka

 • Ewidencja zasobów IT. Operacja Usuń wg  procedury Operacja masowa

Magazyn

 • Formularz zamówienia wewnętrznego. Dodanie pola Data zamówienia.
 • WZ / RW na podst. zamówienia wewnętrznego. Dodanie pola Data (zainicjalizowane wg daty zamówienia wew.)

Rejestr dokumentów

 • Ewidencja dokumentów. Operacja Usuń wg  procedury Operacja masowa

Serwis

 • Ewidencja zgłoszeń. Operacja Usuń wg Operacji masowej. Obsługa ustawień wg specyfikacji pkt. 4.4.j oraz ikonek: Znajdź, Zamknij
 • Ewidencja zgłoszeń. Zmiana nazwy menu i tytułu dokumentu z: Generacja protokołu wykonania zgłoszenia na: Protokół wykonania zgłoszenia
 • Formularz edycji zgłoszenia. Rozszerzenie zakresu danych w polu Rzeczywisty czas realizacji do 100 h

Telefony

 • Ewidencja aktywacji/urządzeń. Operacja Usuń wg  procedury Operacja masowa

Zasoby

 • Ewidencja zasobów. Operacja Usuń wg  procedury Operacja masowa.