fbpx

Aktualizacja 133.07

Aktualizacja 133.07

Finanse

 • Formularz edycji faktury kosztowej. Zakładka Pozycje -> Dotyczy pozycji. W przypadku gdy faktura posiada materiały na magazynie dodać ostatnią pozycję: Magazyn, wartość materiałów na magazynie.
 • Formularz faktury kosztowej. Przeliczanie kursów walut z pozycji materiałowych na pozycje faktury kosztowej.

Kontrahenci

 • Import kontrahentów z pliku MS Excel. Dodanie kolumny Uwagi

Magazyn

 • Stany -> Materiały na magazynach. Nr faktury kosztów materiałów zwracanych z budowy.

Nieruchomości

 • Umowy najamu/eksploatacyjne. Lokale. Dodanie opcji: Edytuj lokal

Rejestr dokumentów

 • Edycja zbiorcza
 • Ograniczenie dostępu do dokumentu w zależności od pozycji słownika
 • Rejestr dokumentów. Operacja Znajdź
 • Rejestr dokumentów. Znajdź. Zapisywanie Konfiguracji filtrów.
 • Uwzględnienie zastępstw pracowników

Wykonawstwo

 • Formularz edycji etapu. Przy polu Typ zależności dodać pole <<Edit>> Przesunięcie. Możliwość wpisywania przesunięć czasowych ujemnych (etap zaczyna się szybciej niż koniec etapu poprzedniego) i dodatnich (etap zaczyna się później niż koniec etapu poprzedniego).
 • Gantt. Kolorowanie belek.
 • Harmonogram. Automatyczna aktualizacja dat zakończenia rzeczywistych etapów nadrzędnych tylko jeżeli są zakończone wszystkie podrzędne.
 • Harmonogram. Opcja ustalania terminów (planowanych i rzeczywistych) etapów nadrzędnych niezależnie od podrzędnych. jeżeli etap podrzędny wykroczy poza zakres etapu nadrzędnego to komunikat i nie ma możliwości wprowadzenia tego etapu.
 • Kosztorys. Formularz edycji pozycji kosztorysowej. Przeniesienie tabeli z podziałem budżetu do zakładki głównej. Dodanie kolumny <<ColCheck>> – kliknięcie na jedną pozycję powoduje automatyczne przenieisienie całej kwoty na daną pozycję
 • Kosztorys. Rozbicie opcji Aktualizuj harmonogram na podstawie kosztorysu -> cały kosztorys, tylko obszary i kategorie