fbpx

Aktualizacja 133.09

Aktualizacja 133.09

Administrator

  • Konsola SQL. Dostęp select dla opiekuna modułu Administrator

Finanse

  • Faktury/Rachunki korekty. Obsługa nowych pozycji
  • Formaty numeracji not odsetkowych
  • Rozliczenie zapisu kasowo-bankowego. Autorozliczenie
  • Wydruk dupliaktu faktury. Dodanie pola: Data wystawienia duplikatu.

Kancelaria

  • Dodanie uprawnienia umożliwiającego edycję sprawy

Wykonawstwo

  • Optymalizacja zapisu formularza edycji umowy ramowej z inwestorem