fbpx

Aktualizacja 134.01

Aktualizacja 134.01

Rejestr dokumentów

  • Formularz dodaj/edytuj dokument. Dodanie linku do formularzy: Wykonawcy, Dekretacja, Załączniki – umożliwiające wprowadzenie tych danych podczas wypełniania formularza. 
  • Wspólna ewidencja dokumentów

Wykonawstwo

  • Aktualizacja harmonogramu na podst. kosztorysu poprzez edycję pozycji kosztowej z opcją Aktualizuj harmonogram – jeżeli pozycja kosztorysowa jest powiązana tylko z jednym etapem to automatyczna aktualizacja budżetu harmonogramu.
  • Cashflow. Koszty/Sprzedaż rzeczywista – nieuregulowane nieprzeterminowane, uregulowane: wg terminu płatności, nieuregulowane przeterminowane: na miesiąc aktualny. 
  • Cashflow. Likwidacja opcji: Wydatki, Wpływy
  • Cashflow. Likwidacja pola Zakres. Planowany i Rzeczywisty na jednym zestawieniu łącznie z wykresem
  • Harmonogram. Formularz edycji etapu. Pola: Etap nadrzędny, Etap poprzedni – sortowanie alfabetyczne. Pole Etap poprzedni – do nazwy etapu dodać: ( Id xxxxxx)
  • Kosztorys. Formularz edycji pozycji kosztorysowej. Jeżeli jest wyszczególnienie tylko jednego przedmiotu koszt-sprz to po aktualizacji budżetu następuje automatyczna aktualizacja przedmiotu koszt-sprz
  • Zgłoszenie do odbioru. Przesunięcie adresata w lewo tak aby poszczególne wiersze drukowały się bez przenoszenia

Zasoby

  • Ewidencja zasobów. Dodanie opcji Zaznacz/Odznacz wszystkie.