fbpx

Aktualizacja 134.04

Aktualizacja 134.04

Archiwum Zakładowe

 • Edycja zbiorcza

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Blokada zatwierdzenia realizacji zadania jeżeli w następnym zadaniu w sprawie nie ma personelu decydującego – komunikat.

Finanse

 • Formularz faktury – zakładka Materiał. Cena jednostkowa w formacie numeric(15,4)

Magazyn

 • Materiały. Cena jednostkowa w formacie numeric(15,4)

Nieruchomości

 • Indeksacja o roczny wskaźnik Harmonised Index of Consumer Prices (HICP)
 • Umowy najmu. Obsługa nowego terminu płatności: x dni od daty wpływu

Rejestr dokumentów

 • Wyszukiwanie dokumentu w ewidencji i dekretacji. Dodanie filtru: <<Edit>> Dowolne pole

Serwis

 • Słownik priorytetów zgłoszeń – likwidacja opcji: Wysyłaj maile. Generacja maili – dodanie spacji: USŁUGA.Nieruchomość
 • Zmiana opcji wysyłania maili na: do osób posiadających dostęp do jednostek organizacyjnych nieruchomości w ramach modułu Nieruchomości

Wykonawstwo

 • Dodanie możliwości przy zakładaniu projektu, aby zadanie móc zdefiniować jako działalność inną i własną jednocześnie
 • Materiały budowy. Cena jednostkowa w formacie numeric(15,4)
 • Rozliczenie godzin pracy – w zakładce „miesiące” możliwość „ręcznej” zmiany liczby etatów, ale tylko przez osoby z uprawnieniami „dostęp do wszystkich”

Zasoby

 • Import zasobów z MS Excel. Dodanie: Data wejścia na stan, Data zakupu.