fbpx

Aktualizacja 134.06

Aktualizacja 134.06

Archiwum Zakładowe

 • Definiowanie dodatkowych pól

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Dodawanie faktury/dokumentu powiązanego z EOD. Automatyczne uzupełnianie decydenta personelu pierwszego zadania wg zalogowanego użytkownika
 • Sprawy EOD, Ewidencja dokumentów RD. Dodanie kolumny: Personel u którego jest sprawa/dokument (wynikająca z personelu, który jest decydentem)
 • Zadania. Dodanie opcji: Przekaż dalej
 • Zadania. Zakładka szczegóły. Jeżeli sprawa jest powiązana z dokumentem RD to kolumny wraz z kompozytorem kolumn RD

Finanse

 • Finanse. Ustawienia. Optymalizacja otwierania okna – eliminacja multizapytań
 • Formularz faktury kosztowej. Zakładka Materiały. Opcja aktualizacji cen jedn. materiałów w Indeksie materiałowym dla danego dostawcy
 • Noty odsetkowe. Data ostatniego naliczenia odsetek. Uwzględnienie przy generacji i wydruku noty odsetkowej.

Magazyn

 • PZ. Rozliczenie materiałów. Uwzglednianie materiałów wydanych z magazynu. Dodanie kolumny Nr dokumentu (PZ gdy materiał jest na magazynie, WZ, RW gdy materiał został wydany z magazynu), w przypadku dostawy na budowę: Dostawa na budowę
 • Ustawienia. Dodanie i obsługa opcji <<CheckBox>> Nie drukuj Ceny jedn. i Wartości na dokumentach: PZ, WZ, RW, ZW
 • Zamówienia wewnętrzne – tabela: Pozycje zamówienia. Kompozytor kolumn.
 • Zamówienia zewnętrzne – tabela: Pozycje zamówienia. Kompozytor kolumn.
 • Zamówienia zewnętrzne. Dodanie kolumny, Znajdź: Autor – uzupełniane automatycznie wg zalogowanego.

Nieruchomości

 • Umowy najmu. Formularz Lokale w ramach umowy – wpisuję wartości i po kliknięciu na: Pokaż wszystkie media i usługi – kasują się dotychczas wprowadzone dane. Poprawa.

Rejestr dokumentów

 • Formularz dodaj dokument. Interakcja z pola Dekretacja na pole Jednostka organizacyjna 1 (wg pierwszego zadekretowanego pracownika)
 • Formularz Znajdź. Dodanie do każdego filtrowanego pola z prawej strony opcji: <<CheckBox>> Brak. Wyszukuje wtedy dokumentów, które nie posiadają wypełnionego filtrowanego pola.
 • Formularz Znajdź. Przesunięcie filtru Dowolne pole na pierwszą pozycję, wyróżnienie go kolorem żółtym, domyślny setfocus
 • Interakcje między słownikami – Cel – Dodanie opcji: <<CheckBox>> Pole wymagane, <<ComboBox>> Pole – umożliwiające wskaznaie dowolnego pola wymagalnego.
 • Kompozytor kolumn
 • Rodzaje dokumentów. Formularz edycji – dodanie opcji widoku i wymagalności dla pól: Wykonawcy, Dekretacja, Załączniki

Wykonawstwo

 • Budowy Sprzedaż i koszty. Optymalizacja
 • Budowy. Obsługa wyszukiwania w tabelach po ciągu znaków (Ctrl+Alt+F)

Zasoby

 • Formularz dodaj/edytuj zasób. Zakładki dodatkowe (Flota, Telefon, Aktywacja, IT) uzależnione od parametrów globalnych.