fbpx

Aktualizacja 134.08

Aktualizacja 134.08

Elektroniczny Obieg Dokumentów

  • Sprawy, Zadania. Optymalizacja

Finanse

  • Faktury. Optymalizacja

Flota samochodowa

  • Faktury paliwowe. Dodanie opcji: Skojarz z fakturą

Magazyn

  • Stany – Materiały na magazynie. Dodanie filtru <<CheckBox>> Wyświetl materiały unikatowo
  • ZW. Rozliczanie materiałów z budowy

Wykonawstwo

  • Materiały. Rozbudowa formularza rozliczania materiałów na budowie