fbpx

Aktualizacja 135.05

Aktualizacja 135.05

Administrator

 • Dodanie zdalnej pomocy TeamViewer

Archiwum Zakładowe

 • Optymalizacja wyboru lokalizacji

Finanse

 • Dodanie formy płatności: przedpłata
 • Dokumenty finansowe: faktury, rachunki, noty obciążeniowe – obsługa: Oddział, Odbiorca
 • Faktury zaliczkowe. Dodanie tabeli Specyfikacja (wg zakładki Szczegóły – zakres rzeczowy). Dodanie frazy: Wg zamówienia….
 • Faktury, Rachunki, Noty obciążeniowe, Noty odsetkowe. Dodanie menu wg uprawnienia: Otwórz -> Rozrachunki.
 • Formularz dodania faktury kosztowej. Po otwarciu SetFocus na polu Nr faktury 
 • Panel windykacyjny. Rozdzielenie funkcji Wykonaj czynności na: Wykonaj czynności i zarejestruj działania, Wykonaj czynności i nie rejestruj działań
 • Raport Płynność finanoswa. Dodanie okresu: tydzień

Kontrahenci

 • Uniwersalny formularz wyboru kontrahenta. Dla oddziałów – adresy oddziałów
 • Uniwersalny formularz wyboru kontrahenta. Dodanie pozycji bez oddziału

Nieruchomości

 • Zbiorczy wydruk i wprowadzanie odczytów liczników uszeregowanych wg nieruchomości

Rejestr dokumentów

 • Ustawienia. Dodanie i obsługa opcji: Nie zaznaczaj pola daty obowiązkowej w formularzu edycji dokumentu.

Wykonawstwo

 • Optymalizacja raportu Cashflow. Kwoty wyrównane do prawej.
 • Raport: Czasochłonność pracowników. Dodanie kolumn z Sumą godzin poszczególnych zdarzeń