fbpx

Aktualizacja 135.06

Aktualizacja 135.06

Administrator

 • Konfiguracja systemu. Aktywne czasowo parametry kolorem czcionki czerwonym
 • Uniwersalny formularz wyboru lokalizacji. Dodanie opcjonalne (uzależnione od parametrów konstruktora): Poczta, Kod pocztowy, Ulica, Nr domu, Nr lokalu. Interakcja wsteczna.

Archiwum Zakładowe

 • Sortowanie wg wielu kolumn

Finanse

 • Dodanie korekty faktury/rachunku. Automatyczna dekretacja wg dokumentu źródłowego w przypadku gdy dokument źródłowy posiada jedną pozycję dekretacji.
 • Eksport faktur do Navireo wg operacji masowej
 • Ewidencja faktur / rachunków. Edycja masowa: płatności, dekretacja.
 • Ewidencja faktur/rachunków/not obciążeniowych. Kolumna Pozostało do zapłaty – jeżeli przefiltrujemy po budowie to zamiast wartości wzgledniej powinna być bezwzględna dla całej faktury.
 • Faktury, Rachunki, Noty obciążeniowe. Kopiuj – Wklej
 • Generacja polecenia przelewu PLI. Zapytanie czy automatycznie uregulować faktury podczas generacji polecenia przelewu.
 • Generacja przelewów PLI. Automatyczne usuwanie spacji z nr konta bankowego (spacje powstają po zastosowaniu maski w formularzu edycji konta)

Flota samochodowa

 • Sortowanie wg wielu kolumn

Informatyka

 • Sortowanie wg wielu kolumn

Kadry i Płace

 • Pracownicy. Dodanie pola: Konto bankowe

Kontrahenci

 • Formularz edycji kontrahenta – wykorzystanie uniwersalnego formularza wyboru lokalizacji (adres główny i korespondencyjny)

Nieruchomości

 • Sortowanie wg wielu kolumn
 • Umowy najmu – Rozliczenia – Rozliczanie zaliczek. Wartości minusowe rozliczane fakturami/rachunkami korygującymi. Uwzględnienie automatycznego rozliczania zaliczek (wraz z korektami) w naliczeniach

Rejestr dokumentów

 • Ewidencja dokumentów. Dodanie menu kontekstowego: Zmień rodzaj dokumentu.
 • Rodzaje dokumentów. Dodanie i obsługa (z wykorzystaniem formularza uniwersalnego wyboru lokalizacji) pola: Lokalizacja
 • Słowniki. Import z MS Excel
 • Sortowanie wg wielu kolumn

Telefony

 • Sortowanie wg wielu kolumn

Wykonawstwo

 • Budowy – Materiały – formularz: Rozlicz materiały – obsługa: sortowania i znajdź ciąg
 • Ewidencja budów. Optymalizacja
 • Formularz Znajdź budowę – Harmonogram. Zmiana typu pola z Edit na ProShape. Dodanie filtrów: Planowany termin rozpoczęcia od… do…, Planowany termin zakończenia od… do…, Data rozpoczęcia realizacji od… do…, Data zakończenia realizacji od… do…
 • Rozliczenie godzin pracy. Rozdzielenie działaności zleconej
 • Rozliczenie godzin pracy. Zakładka: Pracownicy. Jeżeli jest przekroczony angaż to aby poprawić godziny trzeba w pierwszej kolejności usunąć przekroczenia a następnie wprowadzić poprawione – powinno być tak aby na bieżąco można było poprawić na prawidłowe wartości.
 • Ustawienia -> Karty pracy. Dodanie opcji: <<CheckBox>> Naliczaj nadgodziny 50% i 100%

Zasoby

 • Sortowanie wg wielu kolumn