fbpx

Aktualizacja 135.10

Aktualizacja 135.10

Archiwum Zakładowe

 • Wydruk spisu zdaw-odb wg metody 1. Dodanie Data przyjęcia akt (na końcu pod ilością metrów)

Finanse

 • Blokada (za wyjątkiem opiekuna modułu Administrator i Finanse) edycji dokumentu finansowego powiązanego ze sprawą EOD, która jest zakończona lub wszystkie zadania z opcją dekretacja zostały zaakceptowane
 • Dane o zatrudnieniu, Lista płac. Opcja aktualizacji kosztów planowanych/rzeczywistych wg operacji masowej.
 • Ewidencje dokumentów finansowych. Obsługa kwerendy
 • Formularz edycji dokumentu finansowego. Zmiana typu pola Przedmiot koszt-sprz na <<ProShape>> 
 • Generacja przelewów PLI. Automatyczna generacja płatności ustawiona domyślnie na NIE

Flota samochodowa

 • Montaż/Demnotaż opon. Definiowanie dodatkowych pól

Magazyn

 • Zamówienia wewnętrzne. Znajdź. Dodanie filtru: Nr zamówienia zewnętrznego

Nieruchomości

 • Odczyty liczników – wykresy – opcje: Wykres słupkowy, Wykres liniowy. Wydruk wykresów
 • Raport: Budżet nieruchomości. Opcja Pokaż tylko z kwotami powinna uwzględniać to co jest aktualnie wyświetlone wg opcji: Sprzedaż, Koszty, Saldo

Serwis

 • Formularz zgłoszenia serwisowego – szczegóły zgloszenia – pole: Jednostka organizacyjna – zakres danych wg zasady dodstepu do jednostek organizacyjnych.

Wykonawstwo

 • Teczka budowy. Dodanie <<PopupMenu>> Filtruj – formularz <<CheckListBox>> wyboru nazw dokumentów