fbpx

Aktualizacja 136.01

Aktualizacja 136.01

Administrator

 • Dynamiczne definiowanie składników (nazwa, wartość): wynagrodzenia brutto oraz stawki godzinowej wraz z interakcją na pola: Wynagrodzenie brutto, Stawka godzinowa
 • Kalendarze. Wypełnianie zbiorcze zdarzeniami. Kontrola sald urlopowych. W słowniku zdarzeń dodać kolory i tymi kolorami wypełniać tło komórek w kalendarzu.
 • Uniwersalny formularze wykorzystywane w dekretacjach itp: Nieruchomości – rozszerzyć, Przedmiot koszt-sprz – dodać filtry z interakcjami, Jednostka organizacyjna – rozdzielić na kolumny: Symbol, Nazwa, dodac filtry z interakcjami.

Finanse

 • Ewidencja dokumentów finansowych – dodanie kolumny: Waluta. Formularz Znajdź dokumenty finansowe – dodanie filtru <<ComboBox>> Waluta
 • Inicjalizacja formularza wezwania do zapłaty wywołanego z poziomu ewidencji dokumentów finansowych. Data wystawienia dokumentu = filtr Oblicz odsetki na dzień. Jeżeli w formularzu Znajdź nie ustawiono filtru: Oblicz odsetki na dzień – to przyjmujemy NOW. Interakcja pomiędzy Data dokumentu a liczbą dni zwłoki
 • Podczas dodania dokumentu finansowego i wybraniu konta księgowego przypisanego do budowy następuje dekretacja również na budowę

Kadry i Płace

 • Akta osobowe. Dodanie pola: Data wydania (przed Terminem ważności)

Magazyn

 • Formularz zamówienia zewnętrznego materiałów: dodanie kolumny: Pozycja kosztorysowa (za Tematem budowy), filtrowanie wg pozycji kosztorysowej

Nieruchomości

 • Drzewo nieruchomości. Prezentacja kaucji i gwarancji bankowych z umów najmu.
 • Formularz edycji naliczenia. Dodanie i obsługa <<GroupBox>> Naliczaj: <<CheckBox>> Opłaty stałe wg umowy najmu, Odczyty liczników, Rozliczenia z umów eksploatacyjnych – opcje domyślnie zaznaczone.
 • Modyfikacja rozliczania umów eksploatacyjnych w przypadku gdy na dany okres rozliczeniowy na daną nieruchomość przypadało kilka umów najmu
 • Umowy eksploatacyjne. Formularz Rozlicz koszty. Tabela z rozliczeniem kosztów – eksport do MS Excel, CSV