fbpx

Aktualizacja 136.03

Aktualizacja 136.03

Administrator

 • Kalendarz. Filtrowanie wg aktywnych/nieaktywwnych

Finanse

 • Dokumenty finansowe – formularz Znajdź – wydzielenie zakładek tematycznych: Ogólne, Zadania, Zasoby, Nieruchomości, EOD itp
 • Eksport faktur do Symfonia. Obsługa formatu 3.1
 • Ewidencja dokumentów finansowych. Dodanie koloru: zielony – uregulowana z nadpłatą (zapłacono > wartość brutto)
 • Formularz edycji faktury korekty kosztów – zakładka: Materiały – materiały z faktury pierwotnej na które wygenerowano WZ dla dostawcy tego samego co sprzedawca faktury pierwotnej – po kliknięciu takiego materiału w zakładce Pozycje pojawia się jako nowa pozycja minusowa.
 • Wydruk dokumentów finansowych. Likwidacja etykiet Oryginał/Kopia. Zmiana etykiety: Podpis i pieczęć wystawcy faktury -> Osoba wystawiająca fakturę

Flota samochodowa

 • Pojazdy. Historia stanów liczników. Analiza w formie wykresu słupkowego przebiegu w określonych okresach czasu: tydzień, miesiąc. Porównanie kilku pojazdów

Kadry i Płace

 • Akta osobowe. Panel powiadomień e-mail – ustawienie adresów e-mail oraz liczby dni przysyłania powiadomienia w zależności od: rodzaju dokumentu, pracownika, jednostki organizacyjnej.

Magazyn

 • Akceptacja zamówień wewnętrznych/zewnętrznych zintegrowana z Elektronicznym Obiegiem Dokumentów
 • Automatyczna generacja WZ podczas wystawiania faktury sprzedaży za materiały. Wydruk faktury wraz z załączonym WZ
 • Indeks materiałów. Import z MS Excel. Obsługa dostawców ze wszystkimi danymi dostawcy. Obsługa: Cena jedn. sprzedaży, Marża
 • Indeks materiałów. Obecne ceny jedn. jako: Cena jedn. zakupu. Dodanie: Cena jedn. sprzedaży wraz z globalną i indywidualną obsługą marży. Wystawienie faktur sprzedaży materiałów wg ceny jedn. sprzedaży.

Nieruchomości

 • Ewidencja lokali. Dodanie kolumn identyfikujących umowę najmu aktualnie oboowiązującą do danego lokalu
 • Formularz nieruchomości w ramach umowy najmu. Dodanie <<Button>>: Pobierz wartości z pierwszej umowy, Pobierz wartości z ostatniej umowy

Rejestr dokumentów

 • Wydruki: Nalepki adresowe, Dziennik korespondencji, Pocztowa Książka Nadawcza

Wykonawstwo

 • Budowy – Zakładki: Dokumentacja projektowa/Wykonawstwo – powiązanie wiele etapów do jednego zasobu. B2B – Likwidacja słownika Pozycje zaawansowania podwykonawców. Rejestracja realizacji etapów do których jest przypisany dany podwykonawca.
 • Kosztorys. Przedmioty koszt-sprz planowane, Przedmioty koszt-sprz rzeczywiste. Wyświetlanie kolumn: przedmiot koszt-sprz X planowany graniczny z X rzeczywistym
 • Maile dotyczące wypełniania kart pracy w dni świąteczne uzależnione od Ustawień modułu Wykonawstwa: opcja <<CheckBox>> Wysyłaj powiadomienia e-mail o wypełnianiu kart pracy w dni wolne od pracy.