fbpx

Aktualizacja 136.04

Aktualizacja 136.04

Finanse

 • Delegacje. Rozbudowa danych do generacji dokumentów MS Excel
 • Formularz faktury sprzedaży. Data sprzedaży – dodanie i obsługa opcji wydruku: Data dostawy/wykonania usługi.

Kadry i Płace

 • Przenoszenie niewykorzystanego urlopu na następny rok

Kancelaria

 • Obsługa preliminarza

Kontrahenci

 • Formularz edycji kontrahenta. Uwagi – rozszerzenie do 2000 znaków
 • Kontrahenci. Automatyczna konfiguracja konta użytkownika (dostępna tylko w przypadku wielofirmowości)
 • Scalanie kontrahentów

Magazyn

 • Format numeracji: PZ, WZ, ZW, RW, MM – opcja <<CheckBox>> Niezależna numeracja dla każdego magazynu.
 • Raport: Zajętość magazynów. Uwzględnienie teczek z modułu Archiwum Zakładowego
 • Scalenie formularzy: PZ, RW, ZW, MM

Nieruchomości

 • Umowy najmu. Opcje generowanych dokumentów finansowych – dla faktur dodać obsługę wydruku daty sprzedaży na fakturze.

Rejestr dokumentów

 • Dodanie kolumny: Dekretacja na dokument

Rekrutacja

 • Obsługa preliminarza

Serwis

 • Słownik usług serwisowych – formularz – Kontrahenci – dodanie i obsługa opcji <<CheckBox>> Wszyscy

Szkolenia

 • Obsługa preliminarza

Telefony

 • Modyfikacja importu bilingu Orange

Wykonawstwo

 • Akceptacja odbioru materiałów na budowie (dostawy na budowę od dostawcy, RW, WZ)
 • Harmonogram. Dodanie kolumny: Zasoby etapu
 • Ocena dostaw materiałów (analogiczna jak ocena kontrahenta – oddzielne kryteria, dodanie kolumny i menu oceny w dostawach na budowę). Ewidencja kontrahentów – kolumny: Ocena kontrahenta, Ocena dostaw.
 • Wybór pozycji kosztorysowej budowy wykorzystywany m.in w: zasobach budowy (kwoty i zakresy), materiały budowy itp – zamiast <<ComboBox>> – uniwersalny formularz <<ProShape>> – drzewo kosztorysu przedstawione w StringGridzie z kolumnami: Nr, Nazwa