fbpx

Aktualizacja 137.05

Aktualizacja 137.05

 • Formularze. Ustawienie prawidłowej kolejności TabOrder
 • Generacja w tle numeru formatowanego
 • Obsługa dodatkowych pól w głównym formularzu edycji. obsługa 2 nowych pól: jednostka organizacyjna
 • Obsługa w ewidencjach dodatkowych pól w formacie: integer, numeric(15,2)

Administrator

 • Konfiguracja systemu. Max wielkość załączników możliwa do edycji oprócz superadmina również dla opiekuna modułu Administrator
 • Uniwersalny formularz wyboru jednostki organizacyjnej. Wyszukiwanie w całym drzewie a nie tylko w tych widocznych, obsługa F3 (znajdź następne)

Finanse

 • Zakładka Pozycje w formularzach edycji dokumentów finansowych (kosztowych i sprzedażowych), formularz dekretacji, formularz podziału na pozycje kosztorysowe – do nazwy przedmiotu koszt-sprz dodać identyfikator. Uniwersalny formularz wyboru przedmiotu koszt-sprz – dodać Identyfikator – kolumna i wyszukiwanie.

Flota samochodowa

 • Ewidencja pojazdów – Powiadomienia wg stanu licznika – poprawa dodawania nowych pozycji. Raport: Powiadomienia wg stanu licznika

Kadry i Płace

 • Ewidencja pracowników. Dodanie kolumn: Data rozpoczęcia zatrudnienia, Data zakończenia zatrudnienia, Etat. Wyszukiwanie wg Etat.

Kontrahenci

 • Kontrahenci. Formularz edycji konta bankowego. Dodanie i obsługa <<Button>> Przepisz z nr konta – z prawej strony pola Kod SWIFT.

Nieruchomości

 • Automatyczne wystawianie korekt do faktur już wystawionych w przypadku rozwiązania umowy
 • Formularz Nieruchomości w ramach umowy najmu. pozycje zaznaczone kolorem stonowanym żółtym zamiast czerwonym. Przycisk Pobierz wartości z ostatniej umowy „chowa” się z prawej strony formularza – dotyczy wybranych klientów
 • Naliczenia. Jeżeli dana umowa wybiega poza zakres naliczenia a istnieją oczekujące pozycje do refakturowania lub odczyty z liczników – to te pozycje powinny zostać rozliczone w danym naliczeniu. 
 • Umowy najmu/eksploatacyjne. Rozliczenia. Przy przejściu do ewidencji dokumentów finansowych – umożliwinie wyszukania innych dokumentów

Preliminarz

 • Preliminarz. Dodać <<MainMenu>> Plik -> Znajdź. Ikonka preliminarza w oknie głównym w lewym dolnym rogu paska zadań – pierwsza z lewej, hinty do ikonek prezentowanych na pasku dolnym.
 • Usunięcie struktur tabel w bazie – pozostałości po starym kalendarzu.

Rejestr dokumentów

 • Formularz edycji dokumentu – zastosowanie uniwersalnego formularza wyboru jednostki org. Formularz educji formatu numeracji – poprawa etykiety: „Nr projektu” na: „Numer”
 • Słownik: Rodzaje dokumentów. Kopiuj-Wklej

Serwis

 • Ewidencja zgłoszeń. Dodanie menu: Odśwież
 • Formularz zgłoszenia serwisowego. Dodanie pola <<ComboBox>> Priorytet inicjalizowanego wg dotychczasowych zasad
 • Katalog usług. Edycja zbiorcza
 • Tryb obsługi – Słownik

Wykonawstwo

 • Bezpośredni zakup materiałów
 • Formularz edycji budowy – pole Data wpisu aktywne
 • Formularz edycji materiałów na budowie. Dodanie opcji: Zaznacz/Odznacz wszystkie
 • Formularz edycji pozycji kosztorysowej – tabela podziału na przedmioty koszt-sprz. Identyfikacja względem zasobów budowy wg pozycji słownika przedmiotów koszt-sprz a nie po nazwie tak jak to jest teraz ponieważ jak w zasobach zmienię na typ kontrahent to znika z tabeli w formularzu edycji pozycji kosztorysowej.
 • Generacja w tle numeru formatowanego
 • Harmonogram. Podpinanie szablonów pod pozycje kosztorysowe
 • Karty/Plan pracy pracowników. Rozbicie kosztów rzeczywistych/planowanych na przedmioty koszt-sprz określone w danych o zatrudnieniu.  
 • Kosztorys. Dodanie kolumn: Budżet zakontraktowany (budżet rozpisany na zasoby i materiały), Odchylenie budżetu (= budżet – budżet zakontraktowany), Stopień wykorzystania budżetu zakontraktowanego [%] (100 * budżet zakontraktowany/budżet)
 • Masowe przypisywanie etapów dla zaznaczonych zasobów budowy

Zasoby

 • Definiowanie dodatkowych pól. Doodanie i obsługa formatów: integer, numeric(15,2). 5 pól dla każdego formatu
 • Formularz edycji zasobu – formularz wyboru asortymentu – dodanie filtru <<Edit>> Nazwa
 • Znajdź naprawę. Dodanie filtrów: <<Edit>> Część, <<ComboBox>> Działanie {naprawa, wymiana}