fbpx

Aktualizacja 137.07

Aktualizacja 137.07

Administrator

 • Generacja numerów formatowanych. Dodanie opcji: Generuj w tle

CRM

 • Kontrahenci, Klienci, Osoby kontaktowe klientów, Klienci akcji marketingowej. Wysyłanie maili wg operacji masowej z wykorzystaniem formularza działania – treść maila w polu Uwagi (zamiana etykiety na Wyszczególnienie), opcja pod Wyszczególnieniem: <<CheckBox>> Wyślij automatycznie wiadomość e-mail. W przypadku kontrahentów brany jest e-mail kontrahenta, w przypadku osób kontaktowych maila osoby. Mail będzie wysłany wg ustawionej daty realizacji/planu (co pierwsze wystąpi).

Finanse

 • Formularz kontrahenta. Dodanie zakładki (za Osobami kontaktowymi): Warunki płatności: Forma płatności, Termin płatności [dni] od daty: wystawienia, sprzedaży, wpływu. Obsługa inicjalizacji w formularzach dodania dokumentów finansowych: sprzedaży (wg nabywcy) i kosztowych (wg sprzedawcy). Inicjalizacja odbywa się jeżeli faktura nie dotyczy umowy najmu nieruchomości oraz umowy ramowej wykonawstwa

Flota samochodowa

 • Naprawy. Skojarz z fakturą. Zakres danych – wszystkie faktury (likwidacja warunku powiązanych z wyjątkiem powiązanych z naprawami). Formularz uniwersalny wyboru faktury: dodanie filtrów: NIP Sprzedawcy/Nabywcy, kolumny: Kwota netto, Kwota brutto

Kontrahenci

 • Kontrahenci. Edycja zbiorcza dodatkowych pól w jednym formularzu. PopupMenu Edytuj w jednym poziomie

Magazyn

 • Formularz Dostawa materiałów na budowę. Inicjalizacja kolumny Ilość dostarczona wg Ilość pozostała do dostarczenia
 • Optymalizacja okna Zamówienia wewnętrzne
 • Statusy zamówień wewnętrznych materiałowych – dodanie statusu: Zrealizowane bez faktury
 • Zamówienia zewnętrzne. Menu Dostawa materiałów aktywna dla wszystkich zamówień. Formularz dostawy materiałów otwierany w dwóch trybach: zakup bezpośredni, dostawa od danego dostawcy z inicjalizacją dostawcy; kolumna Nr dokumentu dostawy edytowalna.

Nieruchomości

 • Umowy najmu. <<ProShape>> Najemca i Wynajmujący. Obsługa oddziałów.

Rejestr dokumentów

 • Formaty numeracji. Dodanie i obsługa separatora na początku i na końcu formatu

Serwis

 • Priorytety zgłoszeń. Rozbicie i obsługa na dwa pola: Dni robocze, Dni świąteczne. Opcje: Wg kalendarza ustawowego, Wg kalendarza kontrahenta
 • Raport: Zgłoszenia wykonane dla klienta. Dodanie zakładki: Wykres – opcje: kołowy i słupkowy, opcje: wg liczby zgłoszeń i czasu realizacji, opcje: wg zgłoszeń i kategorii, opcja wydruku

Telefony

 • Import bilingu Orange. Adaptacja formatu 3v8

Wykonawstwo

 • Kosztorys. Kolumny Przedmiot koszt-sprz rzeczywiste – Cena jedn. liczona analogicznie jak przy planowanych – wg ilości kosztorysu
 • Migracja ofert do interfejsów i struktur danych budów. Teczka oferty
 • Poprawa błędu usuwania zasobu budowy
 • Sprzedaż i koszty. Jeżeli jest zaznaczonych ColCheck kilka pozycji to podczas wywołania funkcji Podział na pozycje kosztorysowe -> Podział – powinien pojawić się komunikat: „Podziału można dokonać tylko dla jednego dokumentu. Odznacz pozostałe dokumenty.”

Zasoby

 • Asortyment. Edycja zbiorcza z wykorzystanie CheckBox przy kategoriach i pozycjach asortymentu – zaznaczenia/odznaczenia nadrzędnego wpływa na podrzędne. Skróty klawiszowe do zaznaczania odznaczania takie jak w Indeksie materiałowym
 • Ewidencja zasobów. Optymalizacja pobierania danych do ewidencji.