fbpx

Aktualizacja 137.10

Aktualizacja 137.10

Administrator

  • Formularz dodania/edycji pracownika. Sekcja nadawania hasła i loginu dostępna wyłącznie do opiekuna modułu Administrator.
  • Kalendarze. Zapamiętywanie wybranej opcji (Angaż, Plan pracy, Karty pracy, itd) podczas przechodzenia pomiędzy zasobami
  • Pracownicy. MainMenu Eksport: MS Excel, CSV – analogicznie jak z poziomu PopupMenu

Kadry i Płace

  • Raport. Akta osobowe. Formularz Znjadź. Dodanie filtru: Status pracownika {aktywny, nieaktywny}. Obsługa operacji Znajdź.

Kontrahenci

  • Wyszukiwanie wg NIP bez uwzględniania kresek: uniwersalny formularz wyboru kontrahenta, znjadź kontrahenta, uniwersalny formularz wyboru faktury.
  • Uniwersalny formularz wyboru kontrahenta – dodanie filtru Identyfikator.

Magazyn

  • Operacje: WZ, ZW, itd – Znajdź – sekcja Materiał – pod polem Nazwa dodać: KTM. Dostawy na budowę – Znajdź – dodanie sekcji Materiał

Rejestr dokumentów

  • Interakcje z pozycji słowników na pola tekstowe. Dwie opcje: Przepisz wartość ze słownika, Przepisz wartość <<Edit>>.
  • Pokaż dokumenty powiązane – prezentacja również dokumentu źródłowego