fbpx

Aktualizacja 137.12

Aktualizacja 137.12

Administrator

  • Jednostki organizacyjne. Import z MS Excel

Magazyn

  • Formularz WZ. Opcje RadioButton: Cena jedn. sprzedaży wg indeksu, Cena jedn. wg PZ. W bazie dodanie pola cena. jedn dla materiałów wydanych. Inicjalizacja faktury sprzedaży wg tej ceny. Możliwość edycji ceny jedn. w formularzu WZ

Preliminarz

  • Integracja Preliminarza z Rejestrem dokumentów

Rejestr dokumentów

  • Uniwersalny formularz wyboru jednostki organizacyjnej. Dla trybu Znajdź dodanie opcji CheckBox: Uwzględnij podrzędne – w ProShape powinien być dodatkowo zapis: (z podrzędnymi)