fbpx

Aktualizacja 137.19

Aktualizacja 137.19

Administrator

 • Pracownicy. Formularz dostępu do jednostek organizacyjnych – podświetlanie całego wiersza

CRM

 • Dostęp do menu: CRM -> Klienci, Osoby kontaktowe klientów, Działania – uzależniony od istniejącego już uprawnienia: Opiekun klienta – Dostęp

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Podczas automatycznej generacji sprawy (na skutek dodania powiązanego z procesem: dokumentu, faktury itp) ustawnienie prowadzącego sprawę wg zalogowanego
 • Sprawy – Zadania. Możliwość dodawania nowych zadań (bloków etapów) aktywna dla uprawnienia: Sprawy – modyfikacja procesu.
 • Zadania – Szczegóły – Dokumenty. Możliwość podpinania wielu załączników.
 • Zadania, Sprawy. Kolumna i obsługa Załączniki (załączniki z zakładki Szczegóły – Dokumenty)

Finanse

 • Ewidencja dokumentów finansowych. Niezależna pamięć layout sortowania dokumentów sprzedaży i kosztowych.
 • Generacja dokumentów finansowych do formatek MS Excel. Dodanie pól: Nr budowy, Nr zamówienia, Nr umowy ramowej z inwestorem
 • Rozliczanie zaliczek. Wypłacamy zaliczkę dokumentem KW, którą później można rozliczyć na dowolne dokumenty finansowe kosztowe

Magazyn

 • Formularz Dostawa materiałów. Dodanie <<PopupMenu>> Otówrz zamówienie zewnętrzne

Preliminarz

 • Dodanie kolumny: Pozostało dni
 • Maile – jeżeli kwota nie jest wypełniona to nie powinna pojawiać się w treści maila. Uwagi wyszczególnione frazą UWAGI: <enter>

Rejestr dokumentów

 • Format numeracji. Dodanie składników: Symbol kontrahenta 1, 2, 3, 4 (SK1, SK2, SK3, SK4), Numer kolejny wg kontrahenta (NK)
 • Formularz dokumentu w trybie edycji. Prezentacja numeru formatowanego niezależnie od ustawionej opcji Generuj w tle
 • Interakcje pomiędzy słownikami – źródło – wybór pozycji słownika nieobowiązkowy
 • Okno dekretacji dokumentu RD – obsługa <<PopupMenuSG>>
 • Uniwersalny formularz wyboru dokumentu RD – dodanie kolumn: Data1, Kontrahent1.
 • Uniwersalny formularz wyboru dokumentu RD – obsługa <<PopupMenuSG>>
 • Ustawienia. Dodanie i obsługa opcji <<CheckBox>> W ewidencji dokumentów w kolumnie Dekretacja na zadanie – wyświetlaj tylko numer (bez tematu)

Serwis

 • Dodanie i obsługa uprawnień wg wywołania: Rozliczenie dla klienta, Rozliczenie czasu pracy pracownika, Raporty. Słowniki i Ustawienia aktywne dla uprawnienia Administrator. Dostęp do modułu Serwis z okna głównego uzależniony od istniejącego już uprawnienia: Dostęp.
 • Obsługa uniwersalnego formularza wyboru jednostki organizacyjnej w formularzach edycji i znajdź. W formularzu Znajdź obsługa opcji: Uwzględnij podrzędne

Wykonawstwo

 • Formularz miesięcznej karty pracy. Po wejściu w Więcej i zatwierdzeniu formularza Więcej – kursor przesuwa się na inne komórki – powinien zostać w aktualnie edytowanej.
 • Jeżeli nie ma ustawionego formatu numeracji to w trybie edycji nie powinno być widocznego pola Nr kolejny
 • Miesięczna/Ewidencyjna karta pracy. Zdarzenia kolorem tła wg słownika.
 • Obliczanie kosztów rzeczywistych/planowanych wg danych o zatrudnieniu – uwzględnienie sumy: stawki godzinowej i wynagrodzenia brutto.