fbpx

Aktualizacja 138.02

Aktualizacja 138.02

Archiwum Zakładowe

  • Import spisów zdawczo-odbiorczych z plików MS Excel
  • Spisy zdawczo odbiorcze / Okno główne – dodanie kolumny: Wypożyczono.

Finanse

  • Analiza finansowa – wykres słupkowy – zasoby wyświetlać w formacie: nazwa + typ/model + nr inwentarzowy + nr rejestracyjny
  • Raport: Płynność finansowa. Dodanie zakładki Szczegóły – dla poszczególnych komórek.

Rejestr dokumentów

  • Formularz Znajdź. Dodanie <<GroupBox>> Dekretacja – filtry <<ProShape>>: Budowa, Pracownik, Nieruchomość, Dokument finansowy
  • Kontener załączników. Dodanie opcji Pobierz z Rejestru dokumentów (pod opcją: Pobierz ze skanera) – formularz wyboru dokumentu z dekretacji dokumentu wraz z istniejącym zakresem danych. Uprawnienie analogiczne jak do opcji Pobierz ze skanera

Telefony

  • Import bilingu Orange v.3.9

Wykonawstwo

  • Powiązanie kosztów budowy z obszarami i kategoriami. Faktury sprzedaży budowy – pozycje – obsługa formularza wyboru pozycji kosztorysowych z obsługą obszarów i kategorii.
  • Ustawienia – Karty pracy – sekcja Automatycznie naliczaj koszty rzeczywiste… – przy wyborze  wg danych o zatrudnieniu dodanie i obsługa opcji: Stawkę godzinową dla wynagrodzenia brutto obliczaj wg: <<RadioButton>> godzin angażu, godzin rzeczywistych.