fbpx

Aktualizacja 138.07

Aktualizacja 138.07

Archiwum Zakładowe

 • Import RWA z MS Excel wg uniwersalnego formularza importu
 • Spisy zdawczo-odbiorcze. Pole <<ComboBox>> Nr spisu. Opcja konfigurowania formatu wyświetlania: <<ComboBox>>, separator, <<ComboBox>>, separator, <<ComboBox>>. Zakres danych <<ComboBox>>: Nazwa jednostki organizacyjnej, Symbol jednostki organizacyjnej, Nazwa komórki organizacyjnej, Symbol komórki organizacyjnej. Jeżeli nie ma ustawionego formatu to wyświetlanie tylko numeru spisu.

Finanse

 • Eksport faktur kosztowych/sprzedażowych do OPTIMA: v.2010, v.2014. Sekcje: <REJESTR_SPRZEDAZY_VAT>, <REJESTR_ZAKUPU_VAT> – uzupełnienie przedmiotu koszt-sprz dokumentu finansowego w: <KATEGORIA><![CDATA[]]></KATEGORIA>
 • Formularz edycji faktury kosztowej. Tabulacja: po Nr kolejny na: Data sprzedaży, Data wystawienia, Data wpływu, Kwota netto, itd.
 • Kasa i Bank. Rozliczanie zapisów. Uwzględnienie korekt ujemnych: korekty sprzedaży – wypłaty, korekty kosztów – wpłaty

Rejestr dokumentów

 • Kontener załączników. Przed usunięciem załącznika kontrola czy usuwany załącznik jest powiązany jeszcze z innymi obiektami oprócz RD – jeżeli tak to komunikat ostrzegawczy: „Usuwany załącznik jest powiązany z więcej niż jednym wpisem. Usunięcie załącznika spowoduje usunięcie go ze wszystkich powiązanych wpisów”
 • Rejestr dokumentów. Dekretacja na zasoby. W modułąch zasobowych w ewidencjach – dodanie PopupMenu: Otwórz zadekretowane dokumenty
 • Uniwersalny formularz wyboru dokumentu RD – obsługa wszystkich pól wraz z kompozytorem kolumn.

Wykonawstwo

 • Formularz podziału dokumentu finansowego na pozycje kosztorysowe – w uniwersalnych formularzach wyboru pozycji kosztorysowej i etapu – możliwość wyboru kilku pozycji
 • Podział dokumentów finansowych na pozycje kosztorysowe. Możliwość podziału tylko na etapy.

Zasoby

 • Formularz dodania zasobu – sekcja Użytkownik – zastosować uniwersalne formularze <<ProShape>> dla każdego z 3 pól
 • Przejściowy formularz wyboru zasobu – inicjalizacja wg modułu