fbpx

Aktualizacja 139.02

Aktualizacja 139.02

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Sprawy. Po otwarciu ewidencji spraw kursor na pierwszym wierszu

Finanse

 • Analiza finansowa. Przywrócenie funkcjonalności podglądu szczegółów dla sum.
 • Format numeracji dokumentów finansowych – rozróżnienie dla poszczególnych sprzedawców.
 • Obsługa rozliczania zaliczek w rachunkach i notach obciążeniowych
 • Raporty kasowe. Eksport do pliku XML OPTIMA: 2010 i 2014
 • Wydruk FV sprzedaży rozliczającej zaliczki. Pod frazą: Kwota rozliczonych zaliczek – dodanie: Kwota zaliczek pozostała do rozliczenia

Flota samochodowa

 • Pojazdy. Właściciel pojazdu – zamiana pola <<Edit>> na <<ProShape>> z referencją do kontrahentów. Uzupełnienie danych historycznych wg: nazwa właściciela = nazwa kontrahenta. Ewidencja napraw: dodanie kolumny Właściciel (za kontrahentem), filtrowanie wg jednostki org, kontrahenta, właściciela.  
 • Zdarzenia wg stanu licznika. Stan nie powinien uwzględniać uzupełnień.

Kadry i Płace

 • Zdarzenia kalendarza. Opcjonalna integrcja z EOD. W personelu dodać: Pracownik u którego wystąpiło zdarzenia, Przełożony jednostki organizacyjnej pracownika u którego wystąpiło zdarzenie. W definicji zdarzeń dodać pole <<ComboBox>> Proces EOD

Magazyn

 • Indeks materiałowy. Optymalizacja pobierania danych.

Nieruchomości

 • Formularz umowy najmu – Dane do płatności – dodanie pola <<Memo>> Opis faktury varchar(500). Automatyczne wypełnienie: pola FAKTURY[uwagi] podczas automatycznych naliczeń oraz inicjalizacja pola Wyszczególnienie w formularzu faktury/rachunku sprzedaży podczas dodawania faktury do rozliczenia.
 • Umowy najmu/eksploatacyjne. Formularze: Nieruchomosci w ramach umowy. Layout szerokości kolumn

Wykonawstwo

 • Formularz kosztu wewnętrzego. Usprawnienie interakcji tak aby nie czyściły się już wypełnione pola – np: po wypełnieniu pola Zasób budowy czyści się pole Pozycja kosztowa. Po wybraniu zasobu budowy nieaktwne powinno być tylko pole związane z danym zasobem (Pracownik, Zasób, Nieruchomość). Interakcja na stawki i wartość po wypełnieniu pól:  Pracownik, Zasób, Nieruchomość
 • Formularz pozycji kosztorysu. Możliwość wyboru z indeksu materiałowego z uwzględnieniem ceny zakupu jako budżet, narzutu oraz ceny sprzedaży jako ceny wg umowy. Tak dodany materiał automatem dodaje się również do materiałów budowy powiązany z pozycją kosztorysową.
 • Rozliczanie zakresu zrealizowanego
 • Słownik -> Pozycje kosztorysowe. Layout sortowania dla wszystkich zakładek słowników