fbpx

Aktualizacja 139.09

Aktualizacja 139.09

Administrator

  • Uniwersalne formularze wyboru. Layout szerokości kolumn

Archiwum Zakładowe

  • Optymalizacja pobierania danych do głównej ewidencji

Finanse

  • Delegacje. Dodanie Plik -> Ustawienia – możliwość wyboru zdarzenia z kalendarzy powiązanego z delegacją. Jeżeli jest ustawione zdarzenie wówczas dla każdej delegacji następuje automatyczne wygenerowanie zdarzenia w kalendarzu dla delegowanego w dniach od… do… ustawionych w formularzu w sekcji Dane wyjazdu.
  • Delegacje. Dodanie pola <<Memo>> Uwagi: varchar(500)
  • Formularz dekretacji dokumentu finansowego. Usprawnienie dekretacji budowa – konto księgowe.

Nieruchomości

  • Obsługa liczników wg struktury 3-poziomowej

Preliminarz

  • Layout sortowania. Po dodaniu nowego rekordu powinno pdświeżyć ustawione sortowanie tak aby nowo dodany rekord ustawił się na właściwej pozycji.

Wykonawstwo

  • Kosztorys. Podczas dodania pozycji kosztowej, która posiada powiązanie z materiałem automatyczne wygenerowanie materiału analogicznie jak podczas dodania do kosztorysu materiału

Zasoby

  • Naprawy i serwis. Formularz edycji – przycisk autododawania nowych pozycji do słownika części.