fbpx

Aktualizacja 139.10

Aktualizacja 139.10

Administrator

 • Uniwersalne formularze wyboru – przyciski: Pokaż, Wyczyść filtry w tym samym miejscu wg wzorca formularza wyboru kontrahenta

Finanse

 • Analiza finansowa – Znajdź – dodanie opcji: Tylko sprzedaż, Tylko koszty
 • Eksport faktur do OPTIMA. Dane do sekcji <PLATNOSC> z terminu i formy płatności z formularza faktury zamiast z rejestru płatności.
 • Eksport faktur kosztowych do OPTIMA. W przypadku braku pozycji faktury następuje automatyczna generacja pozycji pt: „Pozycja dodana przez TelkomBud” – dla takiej pozycji generacja stawki VAT z zakładki Dane ogólne faktury.
 • Ewidencja dokumentów finansowych – kolumna Zasób – dane wyświetlane w formacie takim jak w dekretacji: nazwa + nr inwentarzowy + nr rejestracyjny
 • Finanse – Słowniki – Płatności. Likwidacja opcji: Edytuj – dokument finansowy płatności
 • Import faktur z pliku MS Excel. Automatyczna generacja wpisu w dekretacji łącznie z przedmiotem kosztowo-sprzedażowym. Dodanie i obsługa kolumny Data uregulowania płatności.
 • Klawisz <<enter>> otwiera formularz wyboru taki jak przy podwójnym kliknięciu. Formularz edycji faktury kosztowej – Pozycje – Przedmiot koszt-sprz. Formularz dekretacji dokumentu finansowego – tabela – kolumny: Nr budowy, Temat budowy, Zasób budowy, Jednostka organizacyjna, Pracownik, Zasób, Nieruchomość, Przedmiot koszt-sprz, Konto księgowe.

Flota samochodowa

 • Faktury -> Paliwo – tabela Szczegóły tankowań. po edycji odświeżenie tylko edytowanego rokordu. Layout sortowania.
 • Import tankowań. Nr rejestracyjne i nr kart floty porównujemy bez spacji.

Kontrahenci

 • Salda kontrahentów wg daty wystawienia dokumentu finansowego zamiast wg daty sprzedaży: kolumna w ewidencji, Drukuj: Informacja o stanie konta, Potwierdzenie salda z kontrahentem, Rozrachunki

Wykonawstwo

 • Harmonogram. Planowana realizacja. Zbiorczy formularz. Powiązanie z preliminarzem
 • Rozdzielenie prowadzących ofertę i budowę w przypadku wspólnych danych oferty i budowy.