fbpx

Aktualizacja 139.11

Aktualizacja 139.11

Archiwum Zakładowe
  • Formularz edycji pozycji RWA. Możliwość wprowadzenia symbolu o dowolnej liczbie znaków zamiast odpowiadającej danemu poziomowi..
Elektroniczny Obieg Dokumentów
  • Ewidencja zadań EOD. Optymalizacja
Finanse
  • Eksport faktur do OPTIMA. <POZYCJA> -> <STAWKA_VAT> – zawsze w formacie numerycznym. Dla wszystkich ciągów alfanumerycznych wstawiać 0.
  • Eksport faktur do OPTIMA. Sekcja <POZYCJA> -> <STATUS_VAT>. Jeżeli stawka VAT pozycji faktury = „np” to: „nie podlega”; jeżli stawka VAT = „zw” to: „zwolniona”
  • Formularz faktury zakupu. Zakres zrealizowany. Dodanie kolumny <<ColCheck>> Usuń z pozycji zrealizowanych zasobu budowy.
Magazyn
  • Indeks materiałów. Dalsza optymalizacja
Serwis
  • Formularz Znajdź zgłoszenie serwisowe. Sekcja wg nieruchomości zastąpiona uniwersalnym formularzem wyboru nieruchomości