fbpx

Aktualizacja 139.12

Aktualizacja 139.12

Finanse

  • Faktury sprzedaży/kosztów. Dodanie i obsługa kolumny: Nr faktury proforma. Pole nieedytowalne, wypełniane automatycznie w momencie konwersji faktury proforma na normalną fakturę. Znajdź.
  • Formularz faktury kosztowej. Tabela zakres zrealizowany. <<PopupMenu>> Generuj protokół odbioru na podst. zakresu zrealizowanego.