fbpx

Aktualizacja 139.14

Aktualizacja 139.14

Flota samochodowa

  • Zdarzenia wg stanu licznika – alerty mailowe. Do zdarzeń posiadających uzupełnienie nie powinny być wysyłane maile. Temat w formacie: „Flota samochodowa. Zdarzenie wg stanu licznika: temat_wymagania”. Więcej informacji dot. pojazdu (tak jak w preliminarzu)

Preliminarz

  • Alerty mailowe z preliminarza – treść: zamiast: „Termin” zastosować: „Termin wymagany”.

Serwis

  • WWW. Formularz dodania zgłoszenia serwisowego – szczegóły zgłoszenia – pole Nieruchomość – zakres danych taki jak w aplikacji, nie wyświetlać pola Tryb obsługi.
  • Raport: Zgłoszenia wykonane dla klienta – Znajdź. pole Nieruchomość jako <<ProShape>>

Zasoby

  • Ewidencja zasobów. Dodaj -> kolejny egzemplarz danego zasobu – formularz z: tabelą: Lp, Nr seryjny, Nr inwentarzowy (generowany wg obowiązującej zasady), przyciskiem: <<Dodaj>>.
  • Formularz Znajdź w ewidencjach: Zasoby, Pojazdy, Karty floty, Informatyka, Aktywacje, urządzenia. Jednostka organizacyjna <<ProShape>> z możliwością wyboru kilku jednostek z formularza uniwersalnego – zaznaczaneg/odznaczanego Ctrl+A, Ctrl+Z, zaznaczenie/odznaczenie nadrzędnego powoduje interakcję na wszystkie podrzędne. Asortyment <<ProShape>> wykonanie uniwersalnego formularza wyboru asortymentu z drzewa z mechanizmami tak jak w Asortymencie. Nieruchomość <<ProShape>>. Użytkownik <<ProShape>>. Magazyn <<ProShape>>. Kontrahent <<ProShape>>