fbpx

Aktualizacja 139.17

Aktualizacja 139.17

Finanse

 • Konta księgowe. Funkcja tworząca strukturę drzewa
 • Koszt/Sprzedaż wewnętrzne. Załączniki
 • Koszty/Sprzedaż wewnętrzne. Znajdź – dodanie 2 filtrów <<Edit>>: Wartość od… do…

Flota samochodowa

 • Ewidencja pojazdu. Lokalizacja formularza w którym można zmienić dane z kolumn: Kwota najmu, Kwota za serwis.
 • Raporty -> Tankowanie paliwa. Kompozytor kolumn oraz dodanie kolumn: Spalanie benzyna [l/100 km], Spalanie gaz [l/100 km], Spalanie ON [l/100 km], Spalanie benzyna [l/mtg], Spalanie gaz [l/mtg], Spalanie ON [l/mtg]
 • Rozbudowa raportu Tankowanie paliwa o anomalie

Kontrahenci

 • Formularz konta bankowego. TabOrder – Zastosuj maskę po Nr konta

Magazyn

 • Definiowanie dokumentów do formatek MS Excel. Dodanie: Nr zamówienia wewnętrznego, Warunki płatności zamówienia zewnętrznego, Osoba sporządzająca zamówienie zewnętrzne.
 • PZ, PW. Zamiana miejscami kolumn: Ilość, Cena jedn. Poprawa skalowania.
 • PZ, WZ, PW, RW, ZW, MM, Remanent, Dostawy na budowę. Layout sortowania
 • Stany -> Materiały na budowach wg przypadków
 • Uniwersalny formularz wyboru materiału. Dodanie <<PopupMenu>> Ustawienia – Format wyświetalnia <<ComboBox>> <<ComboBox>> <<ComboBox>> {nazwa, symbol, KTM}. W przypadku braku ustawionego formatu wyświetlanie wg obecnego formatu.
 • Ustawienia. Szablon wydruku zamówień zewnętrznych <<ComboBox>> {dokumenty zdefiniowane w module Magazyn}. W przypadku braku ustawionego szablonu wydruk do funkcjonującego wydruku.

Nieruchomości

 • Drzewo nieruchomości. Domyślnie wyświetlane tylko aktywne. Formularz Znajdź – dodanie filtru <<CheckBox>> Pokaż rówież nieaktywne.
 • Raport Budżet mediów i usług, Eksploatacja w drzewie nieruchomości. Zmiana raportowania kosztów rozliczonych umów eksploatacyjnych
 • Umowy eksploatacyjne. Rozlicz koszty. Do obliczania różnicy licznika nadrzędnego bierzemy pod uwagę wszystkie liczniki podpięte bezpośrednio pod licznik nadrzędny.

Rejestr dokumentów

 • Dodanie kolumny Wykonawcy