fbpx

Aktualizacja 140.01

Aktualizacja 140.01

Administrator

 • Tabele. Eksport do MS Excel. Przenoszenie szerokości komórek oraz opcji zwijaj tekst.

Archiwum Zakładowe

 • Formularz edycji spisu zdawczo-odbiorczego – pole Uwagi – rozszerzenie zakresu do 1000 znaków

Finanse

 • Eksport faktur do InsERT. Uzupełnienie danych
 • Formularze faktur: sprzedaży i kosztów. Dodanie <<Button>> umożliwiającego dodawanie załączników na etapie dodania faktury.
 • Import faktur z OPTIMA z plików XML v.2010 i v.2014 (analogicznie jak eksport)

Kontrahenci

 • Import/Eksport kontrahentów z OPTIMA z plików XML v.2010 i v.2014

Magazyn

 • Formularz faktury kosztowej – zakładka Materiał – dodać funkcję: Generuj PZ (analogicznie jak w fakturach sprzedażowych Generuj WZ)
 • Indeks materiałów – Znajdź – dodanie <<CheckBox>> Pokaż tylko filtrowane materiały. 
 • Zamówienia zewnętrzne. Dodać opcję: Wyślij przez e-mail. Generacja wiadomości e-mail z zawartością zamówienia zewnętrznego na adres e-mail dostawcy.

Nieruchomości

 • Formularze: Liczniki w ramach umowy najmu/eksploatacyjnej. Dodać funkcję: Znajdź ciąg
 • Umowy najmu – Rozliczenia – generacja dokumentów finansowych – pozycje – w przypadku czynszu zamiast frazy najem/czynsz zastosować konfigurowaną frazę. Fraza ta powinna być możliwa do wpisania w formualrzu lokali w ramach umowy najmu (patrz załącznik).

Wykonawstwo

 • Formularz faktury sprzedaży – zakładka Zakres zrealizowany – obsługa dodawania zakresu zrealizowanego i protokołów inwestora (analogicznie jak w fakturze kosztowej)
 • Formularz faktury sprzedaży/kosztów – zakładka – Zakres zrealizowany – dolna tabela – dodanie kolumn: <<ColEdit>> Stawka VAT [%], <<ColEdit>> Kwota VAT, <<ColEdit>> Wartość brutto. Interakcja Stawki VAT na kolumny: Kwota VAT i Wartość brutto. Inicjalizacja stawki VAT stawką domyślną ustawianą w ustawieniach finansowych. Interkacja na zakładki: Dane ogólne dla faktury kosztowej, Pozycje dla faktury sprzedaży. 
 • Formularz faktury sprzedaży/kosztów – zakładka Zakres zrealizowany – górna tabela – dodanie kolumny <<ColEdit>> Usuń protokół. Funkcja usuwająca wygenerowany protokół odbioru inwestora/podwykonawcy.