fbpx

Aktualizacja 140.02

Aktualizacja 140.02

Administrator

 • Dane o zatrudnieniu. Edycja zbiorcza
 • Dostęp do e-Serwis uzależniony od parametru globalnego GLOB_Serwis -> e-Serwis oraz od nowego uprawnienia e-Serwis (dostęp i edycja) w ramach modułu Serwis. Dostęp do e-Kartoteka uzależniony od parametru globalnego GLOB_Nieruchomosci -> e-Kartoteka oraz od nowego uprawnienia e-Kartoteka (dostęp) w ramach modułu Nieruchomości. 
 • Stanowiska. Import z MS Excel

Finanse

 • Delegacje – uwagi
 • Faktura sprzedaży – zakładka Zakres zrealizowany. Interakcja na Pozycje następujących pól: jedn. miary, Ilość. 
 • Faktura sprzedaży – Zakres zrealizowany – tabela z zakresem – dodanie kolumny <<ColCheck>> Usuń z pozycji zrealizowanych (analogicznie jak w fakturze kosztowej)
 • Formularz podziału faktury na pozycje kosztorysowe. Opcja <<CheckBox>> Ukryj pozycję jeżeli kwota netto pozostała do podziału = 0.
 • Import faktur z Symfonia
 • Słownik – Przedmioty kosztowo-sprzedażowe. Scalanie pozycji
 • Zapisy kasowo-bankowe. Import z MS Excel. Prawidłowa interpretacja kwot z separatorem tysięcznym. Pole Nr dokumentu finansowego identyfikowane dokładnie co do znaku, w przypadku kilku dokumentów o takim samym numerze bierzemy pod uwagę kwotę do zapłaty.
 • Zapisy kasowo-bankowe. Usuwanie wg operacji masowej.

Flota samochodowa

 • Opcje naliczania spalania: bez pierwszego tankowania, bez ostatniego tankowania

Magazyn

 • Formularze: WZ, RW – sekcja Wydano do. Dodanie pola <<ProShape>> Zadanie. Po wyborze budowy inicjalizacja tabeli Materiały do wydania – materiałami niezamówionymi na danej budowie oraz będących na stanie wybranego magazynu. Opcja przesuwania bezpośrednio na budowy aktywna dla nowego uprawnienia w module Magazyn: Przesuwanie materiałów bezpośrednio na zadanie. Po zatwierdzeniu formularza: WZ, RW na budowę musi nastąpić automatyczne wygenerowanie zamówienia wewnętrznego i cały proces przekazania materiałów jest identyczny jak na zamówienie wewnętrzne.
 • Indeks materiałów – Import z MS Excel. Dodanie kolumny Symbol (za nazwą materiału)

Wykonawstwo

 • Wykonawstwo – Słownik Pozycje kosztowe – zaznaczanie/odznaczanie, scalanie pozycji, przerzucanie grupowe do kategorii (analogicznie jak w słowniku Indeks materiałowy).

Zasoby

 • Formularz edycji zasobu – Dane ogólne – dodannie z prawej strony Daty wejścia na stan – <<Button>> Taka jak data zakupu