fbpx

Aktualizacja 140.03

Aktualizacja 140.03

Finanse

  • Kontrola numeracji dokumentów finansowych (faktury, rachunki, noty obciążeniowe) – nie powinno mieć znaczenia wielkość liter.

Kancelaria

  • Sprawy – zakładka Terminy – zamina na Preliminarza z pełną obsługą
  • Preliminarz    Formularz pozycji preliminarza. Pole Sprawa – zastosować <<ProShape>>. Powiadomienia – dodać <<CheckBox>> Wyślij e-mail powadamiający o przydzielonym zadaniu do pracownika dla którego przydzielono daną pozycję preliminarza.
  • Optymalizacja ewidencji polegająca na ograniczeniu wyświetlanych rekordów wg ustawionego parametru w konfiguracji systemu. Komunikat: „Nie wyświetlono wszystkich danych z powodu przekroczenia dopuszczalnego zakresu. Zmień zapytanie na bardziej precyzyjne”.
  • Znajdź – dodanie filtru  <<ProShape>> Sprawa

Wykonawstwo

  • Format numeracji zleceń/protokołów podwykonawcy/inwestora uzalżeniony od nr budowy
  • Zlecenie do podwykonawcy – wydruk terminu

Zasoby

  • Dodaj kolejny egzemplarz zasobu – obsługa danych dodatkowych
  • Wydruk karty wyposażenia. Nagłówek i stopka wg zasady: sprawdzamy czy jednostka organizacyjna ma przypisane ustawienia dokumentów, jeżeli nie ma to w dalszej kolejności sprawdzamy czy kontrahent ma przypisane ustawienia dokumentów, jeżeli nie ma to w dalszej kolejności sprawdzamy w ustawieniach ogólnych