fbpx

Aktualizacja 141.03

Aktualizacja 141.03

Administrator

  • Konfiguracja systemu. Nowe pole Liczba użytkowników.
  • Kolumna Załączniki. Dwuklik powoduje otwarcie kontenera załączników.

Finanse

  • Rachunki sprzedaży. Poprawa automatycznego księgowania strony MA (powinno być tak jak w fakturach). Faktury, Rachunki – Dodanie <<MainMenu>> Edycja -> Księgowanie zbiorczo (wg operacji masowej).  

Serwis

  • e-Serwis. Zgałaszanie zgłoszeń serwisowych przez WWW – obsługa załączników

Wykonawstwo

  • Optymalizacja okna: Karty pracy miesięcznie.