fbpx

Aktualizacja 142.01

Aktualizacja 142.01

Administrator

 • Edycja kalendarza – angaż. Likwiadacja blokady, że w dniu wolnym nie może być wypełniona karta pracy
 • Konfiguracja personalna. Zablokowane kolumny do Liczby użytkowników
 • Okno główne. Zamiana menu Słowniki -> Kartoteki
 • Pracownicy. Edycja zbiorcza w zakresie pól: Stanowisko, Jednostka organizacyjna, Konto księgowe, Opcje: Widoczny w Wykonawstwie i utrzymaniu, Może istnieć w danych personalnych kilku jednostek, Adres miejsca pracy , Dane dodatkowe

Finanse

 • Formularz dekretacji dokumentów finansowych KOSZTOWYCH. Dolna tabela – dodanie i obsługa kolumn <<ColCheck>> Wartość początkowa, Wartość ulepszenia
 • Niepowiązane z fakturami dokumenty magazynowe jako dokumenty finansowe
 • Po dodaniu dokumentu finansowego kosztowego z kilkoma pozycjami i ponownym otwarciu do edycji pozycje powinny być w tej samej kolejności
 • Rejestr płatności – Autokompensata – usprawnienie: automatyczne uzupełnianie pola Kwota wpłacona jako suma kompensat.
 • Wydruk dokumentów finansowych. NABYWCA, ODBIORCA – wg zapisanej pozycji z uwzględnieniem oddziałów. ADRES KORESPONDENCYJNY – adres wpisany w pole adres korespondencyjny odpowiednio wg priorytetu: odbiorcy, nabywcy
 • Wydruki: not odsetkowych, wezwań do zapłaty, upomnień. Tekst wyjustowany

Kadry i Płace

 • Zmiana naliczania nadgodzin za dni wolne

Magazyn

 • Formularz edycji indeksu materiałowego. Pole KTM – obsługa nr kolejnego.
 • Formularze: RW, WZ z poziomu zamówienia wewnętrznego. Dolna tabela materiałów – funkcja automatycznego wydania materiałów z magazynu na pozycje. Jeżeli w dolnej tabeli jest kilka takich samych pozycji materiałów to musi być możliwość wydawania na poszczególne pozycje a nie jak jest obecnie że wszystko idzie na pierwszą pozycję.

Nieruchomości

 • Drzewo nieruchomości – Wyposażenie – dodanie kolumn: Ilość, Cena jedn., Wartość początkowa, Wartość ulepszenia, Wartość całkowita. Dodanie wiersza Fixed Suma dla kolumn z wartościami
 • Umowy najmu – Nieruchomości w ramach umowy – formularz zmiany stawki VAT – dodanie i obsługa pola <<Edit>> Symbol PKWiU
 • Umowy najmu. Nieruchomości w ramach umowy – likwidacja organiczenia, że dany lokal w danym okresie może należeć tylko do jednej umowy.
 • Umowy najmu. Schematy naliczeń. Dodanie i obsługa <<ComboBox>> Nr konta bankowego. Najwyższy priorytet – jeżeli jest wypełnione to obowiązuje to konto, jeżeli nie ma wypełnionego to wg dotychczasowych zasad

Preliminarz

 • Powiadomienia SMS i przy starcie

Rejestr dokumentów

 • Eksport dokumentów z Rejestru dokumentów do Archiwum Zakładowego

Serwis

 • e-Serwis. Edycja zgłoszeń wg takich samych praw dostępu jak w aplikacji

Wykonawstwo

 • Formularz dodania zakresu prac do zasobu budowy – inicjalizacja pól: Zakres zlecony wg zakresu wg kosztorysu, Cena jedn. wg ceny jedn. wg budżetu.
 • Formularz faktury koszt/sprzedaży – zakładka Zakres zrealizowany – formularz edycji zakresu – możliwość w jednym otwarciu formularza dodania zakresów do różnych zasobów budowy i w ramach zasobu do różnych jego pozycji kosztorysowych
 • Kosztorys. Import z RODOS -> format rds
 • Kosztorys. Kopiuj-Wklej. Możliwość wklejania pod określoną kategorię/obszar.
 • Kosztorys. Podczas usuwania kosztorysu lub pozycji kosztorysu – usuwanie również materiałów powiązanych z daną pozycją kosztorysową.
 • Optymalizacja naliczania kosztów rzeczywistych pracowników
 • Zasoby budowy – Kontrahenci – dodanie <<PopupMenu>> Zlecenie -> Usuń zlecenie.

Zasoby

 • Asortyment – dodanie pola Symbol: varchar(20). Drzewo asortymentu – wyświetlanie w formacie: symbol + nazwa. Format numeracji nr inwentarzowego – dodanie składnika: SK (symbol kategorii), dodanie opcji <<CheckBox>> Niezależna numeracja dla kategorii asortymentu.
 • Ewidencja zasobów. Dodanie wiersza Fixed Suma dla kolumn: Wartość początkowa, Wartość zrealizowana, Wartość ulepszenia, Wartość całkowita.
 • Zasoby – dodanie metryki określającej ilość. Przesuwanie wg ilości.