fbpx

Aktualizacja 142.03

Aktualizacja 142.03

Finanse

 • Faktury – Znajdź – EOD – dodanie filtru: Personel EOD u którego jest dokument
 • Faktury kosztowe – dodanie materiałów poprzez PZ – zachowanie kolejności wprowadzanych materiałów.
 • Formularz faktury sprzedaży. Pozycje – Zapis i odczyt z bazy opcji: Licz od wartości brutto.
 • Formularze dokumentów finansowych kosztowych (faktury, rachunki, noty) – pole Konto księgowe – inicjalizacja wg konta księgowego przypisanego do nabywcy
 • Kasa i Bank. Zapisy – import z MS Excel. Nie importować zapisów zerowych i bez kwoty
 • Pozycje faktur sprzedaży – interakcja przeliczania – zaokrąglenia 5 w górę. Podczas automatycznych naliczeń z nieruchomości również 5 w górę.
 • Wydruk dokumentów finansowych sprzedaży (faktury, rachunki, noty). Likwidacja frazy OPIS

Magazyn

 • Słownik Indeks materiałów. Nieaktywne wyświetlać kolorem nieaktywności. Uniwersalny formularz wyboru magazynu – nie wyświetlać nieaktywnych

Nieruchomości

 • Drzewo nieruchomości – formularz historii jednostek rozliczeniowych – dodać opcję usuwania wg operacji masowej.
 • Drzewo nieruchomości – Wysposażenie – Ilość, Cena, Wartość – wyrównane do prawej, waluta
 • Jeżeli Typ naliczenia jest wybrany w umowie najmu i w schematach naliczeń to podwójnie nalicza. Poprawa.
 • Umowy najmu – formularz Nieruchomości w ramach umowy – przeliczanie wartości wg ceny jedn. – 5 zaokrąglamy w górę

Wykonawstwo

 • Budowy – zakładka Kosztorys. Optymalizacja ładowania kosztorysu.
 • Budowy – Materiały – Zestawienie materiałów – dodanie kolumny: Ilość dostępna na magazynach
 • Formularz dodania zakresu prac do zasobu budowy – pole Zakres zlecony – dopełnienie do całości z pozycji kosztorysowej wg zleconych już zakresów do wszystkich zasobów danej budowy
 • Formularz edycji umowy ramowej z inwestorem – pole Okres gwarancji tak jak w formularzu edycji zasobu: <<Edit>> <<ComboBox>>. Interakcja: Termin gwarancji = Okres gwarancji + Data protokołu odbioru. Uzupełnienie danych historycznych
 • Import kosztorysu z pliku ATH – Zasoby typu Inny powinny być dodane unikatowo – obecnie każda pozycja jest dodawana w oddzielnym rekordzie.
 • Indeks materiałów – formularz – dodanie pola <<ProShape>> Materiał docelowy podczas importu kosztorysu
 • Optymalizacja zapisu miesięcznej karty pracy
 • Po usunięciu kosztorysu (lub pozycji kosztorysu) – usuwanie równiez powiązanych pozycji do zasobów (analogicznie jak przy materiałach)