fbpx

Aktualizacja 143.04

Aktualizacja 143.04

Administrator

  • Drukuj tabelę – dodanie sopki: System informatyczny TelkomBud Strona 1/5, tytuł wg nazwy okna
  • Uniwersalny formularz wyboru kontrahenta – zmniejszenie szerokości.

Finanse

  • Wspólna procedura naliczania odsetek

Flota samochodowa

  • Raport Tankowanie paliwa. Dla kolumn spalania wartości średnie zamiast sumy

Magazyn

  • Formularze: RW, WZ – optymalizacja: jeden przycisk Wydaj + skrót klawiszowy [enter]

Nieruchomości

  • Formularz edycji umowy najmu – Gwarancja, Kaucja – dodanie waluty.
  • Formularz edycji umowy najmu – Waloryzacja – Dodanie współczynnika z ręki w nowej edytowalnej kolumnie

Serwis

  • Edycja zbiorcza – możliwość edycji rodzaju zgłoszenia
  • Formularz w aplikacji zgłoszenia serwisowego – sekcja Podaj szczegóły zgłoszenia – po wyborze Pracownika, którego dotyczy problem interakcja na pole Jednostka organizacyjna.
  • Formularz Znajdź – filtr: Rodzaj zgłoszenia – typ <<ProShape>>: uniwersalny formularz wyboru usługi serwisowej z drzewa z możliwością zaznaczenia kilku pozycji. Interakcje – zaznaczanie/odznaczanie podrzędnych