fbpx

Aktualizacja 143.05

Aktualizacja 143.05

Administrator

 • Formularz danych o zatrudnieniu pracownika. Po wypełnieniu sekcji: Automatyczne wypełnianie angażu – automatyczne ustawienie kalendarza indywidualnego pracownika jeżeli jeszcze nie miał ustawionego indywidualnego
 • Uniwersalne formularze wyboru <<ProShape>>. Zakotwiczenie i czcionka bold w aktualnie zaznaczonej pozycji

Finanse

 • Dokumenty finansowe powiązane ze sprawą EOD. Jeżeli sprawa EOD ma status zakończona to zablokowane funkcje: Edytuj, Usuń, edycja załączników (z wyjątkiem opiekuna modułu Finanse, który ma te funkcje dostępne pomimo że sprawa EOD została zakończona).

Kontrahenci

 • Wtyczka GUS pobierająca automatycznie dane kontrahenta po podaniu numeru NIP lub REGON

Nieruchomości

 • Ustawienia – Ogólne – dodanie i obsługa opcji <<CheckBox>> Pozwól na edycję pozycji faktury powiązanej z rozliczeniem najmu. W przypadku gdy edycja jest zablokowana to kolumna Kurs wg powinna być edytowana

Wykonawstwo

 • Ewidencja budów/ofert. Dodanie kolumn: Suma godzin rzeczywistych pracowników, Koszt rzeczywisty pracowników, Budżet bez materiałów, Koszt rzeczywisty bez materiałów, Stopień wykorzystania budżetu bez materiałów {wyliczenie, jeżeli przekracza 100% to tło kolorem czerwonym}
 • Formularz Uzupełnij miesięczną kartę pracy – po otwarciu formularza i wykonaniu <<enter>> na komórce – otwiera formularz edycji którego wypełniamy i zatwierdzamy, po przejściu kursorem do innej komórki i wykonaniu <<enter>> powinien analogicznie jak poprzednio otworzyć formularz edycji a nie pytać czy zachować zmiany.
 • Formularz Uzupełnij miesięczną kartę pracy. Dodanie skrótów klawiszowych: Edytuj Ctrl+E, Więcej Ctrl+W
 • Formularze miesięcznej karty pracy: Uzupełnij kartę pracy miesięczną, Więcej, Edytuj – Skróty kawiszowe Zatwierdź Ctrl+S
 • Miesięczna karta pracy – formularze: edycji, więcej – jeżeli nie ma wybranej budowy to pole Pozycja kosztorysowa powinno być nieaktywne  – teraz po wejściu pojawia się błąd C++ Exception. Po otwarciu formularzu TabOrder powinno rozpoczynać się od górnego pola wyboru budowy. Informacja <<Label>> Data, Pracownik.
 • Miesięczna karta pracy. Formularze: edycji i więcej – likwidacja pytań: Czy na pewno chcesz zachować zmiany. Dla formularza miesięcznej karty pracy po wykonaniu akcji: Zapisz i zamknij zmiana tereści pytania na: Czy na pewno chcesz zachować zmiany dla karty pracy miesięcznej ???
 • Okno Budowy. Esc powinien zamykać okno.
 • Okno karty pracy miesięcznej. Esc powinien zamykać okno
 • Rozliczenie godzin pracy. Modyfikacja uprawnień do zmiany statusu