fbpx

Aktualizacja 145.01

Aktualizacja 145.01

Administrator

 • Drukuj tabelę – wg operacji masowej: jeżeli nie ma żadnego zaznaczonego to drukuje wszystko

Finanse

 • Ewidencja dokumentów finansowych. Uprawnienia. Zamiana Dostęp na: Dostęp podstawowy (wg wprowadzającego), nowe uprawnienie: Dostęp wg jednostek organizacyjnych – procedura TMP ustawiająca to uprawnienie dla użytkowników, którzy mają uprawnienie Dostęp podstawowy.
 • Format numeracji dokumentów finansowych – opcja niezależnego cyklu numeracji w ramach nieruchomości
 • Formularz faktury kosztowej – podczas akcji <Esc> pytanie analogiczne jak przy fakturze sprzedażowej.
 • Formularz faktury kosztowej – zakładka Materiał – materiał dodany z indeksu materiałowego kolorem tła zielonym stonowanym.
 • Konta księgowe. Funkcja: Generuj konta przychodowe kontrahentów
 • Konta księgowe. Schematy księgowań – nieruchomości – możliwość wyboru kilku z drzewa. Automatyczne księgowanie na podst. schematów – jeżeli w schematach księgowych w słowniku kont księgowych jest wyszczególnienei to ma to wyższy priorytet nad Finanse -> Ustawienia -> Schematy księgowe
 • Możliwość podpięcia dokumentu Kasa Bank z poziomu rejestru płatności faktury w celu rozliczenia
 • Naliczenia. Podczas generacji faktur powinna wstawiać się Osoba wystawiająca fakturę wg zalogowanego.
 • Rozliczane delegacji zintegrowane z zapisami kasowo-bankowymi
 • Umowy najmu – Rozliczenia – Przejdź do dokumentów finansowych – po usunięciu dokumentu odświeża wszystkie zamiast tylko te dla danego rozliczenia. Dotyczy to wszystkich przypadków otwierania dokumentów finansowych i usuwania.

Kadry i Płace

 • Lista płac

Magazyn

 • Dokumenty magazynowe. Wartość po przeliczeniu Cena jedn * Ilość – 5 zaokrąglana w górę, np: 10,965 = 10,97
 • Edycja PZ. Po zmianie ilości poprawa komunikatu – PZ nie jest powiązane z żadnym zamówieniem a mimo to pojawia się ten komunikat. Poprawa
 • Ewidencja RW. Integracja kolumn: Nr budowy, Zadanie – do jednej kolumny Budowa (wg przypadku mianownika liczby pojedynczej)
 • Korygowanie dokumentów magazynowych wraz z dostawami materiałów oraz powiązanych z nimi faktur kosztowych/sprzedażowych.
 • W przypadku FIFO, LIFO – jeżeli na jednym dokumencie przyjęcia materiałów jest ten sam materiał w różnych cenach jednostkowych to powinna obowiązywać kolejność dodania materiałów w danym dokumencie przyjęcia.
 • Wydruki dokumentów magazynowych oraz formularze edycji dokumentów magazynowych – kolejność materiałów taka jak kolejność dodania i kompatybilność z pozycjami i materiałami na fakturze.

Nieruchomości

 • Ewidencja lokali. Dodanie Cen jednostkowych (stawek)
 • Formularze: Lokale w ramach umowy najmu/eksploatacyjnej – w momencie edycji domyślnie zaznaczone lokale.
 • Optymalizacja otwierania drzewa nieruchomości
 • Umowy najmu – Rozliczenia – Po przejściu do dokumentu finansowego i usunuięciu go – po powrocie do rozliczeń powinien być odświeżony dany rekord aby było widac że nie ma już dpiętego dokumentu finansowego

Preliminarz

 • Zakładka Zestawienie – przy polach wyboru daty Zakres od.. do… – dodać przy każdej dacie <<CheckBox>> Dzisiaj, który automatycznie ustawi datę aktualną z layoutem wg zalogowanego.

Wykonawstwo

 • Budowy/Oferty. Skojarzenie z zasobem z automatyczną dekretacją kosztów na zasób oraz przejściem z zasobu (wszystkie ewidencje zasobowe) do budów z nim powiązanych.
 • Dodanie i obsługa dostępu do: wartości wg umowy/oferty, faktur sprzedaży budowy – uprawnienie: Dostęp do danych finansowych sprzedażowych. 
 • Formularz edycji budowy – Wymagany termin realizacji – zmiana etykiety z: Projekt na: Dokumentacja projektowa
 • Harmonogram – formularz edycji etapu – wybór etapu ze słownika poprzez uniwersalne pole wyboru etapu <<ProShape>> z obsługą edycji i dodwania nowych pozycji do słownika.
 • Integracja realizacji etapu/pozycji kosztorysowej
 • Karty pracy ewidencyjne – dodanie kolumny: Przedmioty kosztowo-sprzedażowe
 • Karty pracy ewidencyjne – sumy w wierszu Fixed
 • Kosztorys, Harmonogram. Zarządzanie numerami kolejnymi – po dodaniu nowej pozycji w „środek” następuje automatyczne przenumerowanie tak aby kolejność się zgadzała i była unikatowa
 • Kosztorys. Automatyczna numeracja obszarów, kategorii, pozycji kosztorysowych.
 • Kosztorys/Harmonogram. Kopiuj/Wklej. Uwzględnienie załączników wg nowej opcji w menu Wykonawstwo -> Ustawienia -> Ustawienia zaawansowane – <<CheckBox>>: Podczas kopiowania/wklejania kosztorysu uwzględniaj załączniki, Podczas kopiowania/wklejania harmonogramu uwzględniaj załączniki, 
 • Okno Budowy/Oferty. Wykonawstwo -> Ustawienia -> Ustawienia zaawansowane – dodanie opcji <<CheckBox>> Pokaż numer i temat oferty/budowy na pasku tytułowym. Z prawej strony tytułu czconką 6 Arial Bold wyrównane do lewej wyśrodkowane w pionie.
 • Słownik pozycji kosztorysowych – formularz edycji. Usunięcie pola Nr kolejny

Zasoby

 • Format numeracji protokołów: przekazania, przesunięcia, likwidacji – z opcjami <<CheckBox>>: Generuj w tle, Generuj pierwszy wolny. Cykl. Bez okresów obiwiązywania. Jeżeli nie ma określonego formatu to generacja wg aktualnej reguły. Gospodarka zasobami -> Ustawienia. Składniki numeracji: N (Nr kolejny), NN (Nr kolejny), NNN (Nr kolejny), NNNN (Nr kolejny), NNNNN (Nr kolejny), MM (Miesiąc), RR (Rok), RRRR (Rok), SJO (Symbol Jednostki Organuizacyjnej przyjmującego), NJO (Numer Jednostki Organizacyjnej przyjmującego)