fbpx

Aktualizacja 145.08

Aktualizacja 145.08

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Podczas dodawania sprawy użytkownik dodający sprawę automatycznie jest dodawany do personelu pierwszego etapu – powinno tak być pod warunkiem, że pierwszy etap nie ma przypisanego personelu decydenta
 • Ustawienia. Dodanie opcji <CheckBox>> Nie drukuj Nr sprawy na raporcie wykonania sprawy EOD
 • Zwiększenie zakresu danych do uwag zadania do 2000 znaków. Formularz Edytuj uwagi zadania – powiększyć szerokość i wysokość.

Finanse

 • Formularz dokumentów finansowych sprzedaży/kosztów w trybie edycji. Opcja Zapłacono – jeżeli dokument jest uregulowany nie wyświetlać tej opcji.
 • Formularz kosztu wewnętrznego. Po wyborze budowy i pozycji kosztorysowej – wybieram pracownika lub zasób lub nieruchomość i czyści pole pozycji kosztorysowej – nie powinien.
 • Sprzedaż/Koszty wewnętrzne – Znajdź – Wartość od… do… – możliwość wpisania wartości ujemnej
 • Wydruk dokumentów finansowych – zmiana nazwy etykiety na: Termin płatności do:
 • Znajdź fakturę – Dekretacja – Konto księgowe – Uniwersalny formularz wyboru konta księgowego – tabelę zastąpić drzewem z opcją <<CheckBox>> z interakcją na podrzędne, z możliwością wyboru kilku kont

Magazyn

 • Formularz zamówienia materiałowego zewnętrznego. Dodanie zapisywalnej opcji: <<CheckBox>> Zamówienie bez podpisu {pod polem Warunki płatności}. Jeżeli jest ta opcja to na wydruku spowoduje wstawienie w miejscu "(pieczątka i podpis osoby zatwierdzającej zamówienie)" Imię i Nazwisko osoby zamawiającej, jej e-mail i nr telefonu
 • Formularz zamówienia materiałowego zewnętrznego/wewnętrznego. Dodanie opcji Pokaż kosztorys
 • ProStringGrid – sortowanie wg kolumny <ColCheck>>. Obsługa w formularzach zamówienia materiałowego zewnętrznego/wewnętrznego.
 • Zamówienia materiałowe zewnętrzne. Jeżeli powiązany proces EOD nie jest zakończony to zamówienia nie można wydrukować ani wysłać mailem.
 • Zamówienia materiałowe zewnętrzne/wewnętrzne – dodanie menu: Otwórz moje zadania EOD (pod Otówrz sprawę EOD, analogicznie jak w ewidencji faktur)

Preliminarz

 • Słownik -> Szablony – dostępne dla wszystkich bez względu na uprawnienia. Podczas definiowania szablonu jeżeli nie mam uprawnienia Preliminarz – dostęp do wszystkich – mogę wybrać spośród pozycji do których mam dostęp
 • Zakładka Dzień – Gantt – dodanie kolorów belek wg priorytetów, etykiety na biały tle bez ramki.
 • Zakładka Tydzień. Dodanie opcji: <CheckBox>> Pokaż sobotę, Pokaż niedzielę

Rejestr dokumentów

 • <<PopupMenu>> Pokaż zamienić na: Otwórz (z ikonką tak jak w ewidencji faktur). przeniesienie do tego menu: Otwórz sprawę EOD jako „sprawa EOD”. Dodanie nowego menu: Otwórz -> zadania EOD

Telefony

 • Analiza komunikatu podczas edycji aktywacji

Wykonawstwo

 • Etykieta z numerem i tematem budowy/oferty na pasku tytułowym – przezroczystość.
 • Formularz edycji materiałów na budowie – obsługa Pokaż kosztorys, Pokaż indeks materiałowy – analogicznie jak w formulrzu zamówienia